Versionshistorik för "Yttrandefrihet"

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 14 oktober 2009 kl. 10.22imported>Staffan 252 byte +32
  • nuvarandeföregående 23 augusti 2009 kl. 19.04imported>Helena67 220 byte +220 Skapade sidan med 'Enligt 2 kap 1 § regeringsformen (1974:152) har varje medborgare rätt att i tal, skrift eller bild meddela upplysningar och uttrycka tankar, åsikter och känslor. Rättigheten…'