Versionshistorik för "SFS/1999:1175"

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 23 juli 2009 kl. 00.14imported>Staffanm 111 byte +111 Skapade sidan med '[http://www.sweden.gov.se/sb/d/5805/a/27819 An unofficial translation is available from the Government Offices]'