SFS/1988:254

Version från den 18 januari 2013 kl. 20.28 av imported>AlexanderKirk (Skapade sidan med '{{DISPLAYTITLE:Lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål}} ''Huvudförfattare [https://lagen.nu/wiki/Anv%C3%A4ndare:AlexanderAlk Alexander Ank...')
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Huvudförfattare Alexander Ankerstedt

1 §

Det råder inget absolut förbud mot att inneha föremål som avses med lagen. Till föremål räknas även baseballträ som bärs inte för bollspel utan för att känna sig trygg, alltså avsikt användas, se NJA 2011 s. 556. Även gatustridsvapen, batonger, vapen avsedde att slå och krossa

Det är däremot förbjudet att inneha kniv om 1. kniven är ägnad att användas som vapen vid brott och, 2. brottet är ett brott mot liv eller hälsa och, 3. innehavet sker på allmän plats.

Exempelvis så får man inneha en kniv om den är tänkt att användas som verktyg. Av den anledning så kan snickaren åka till och från arbetet med sin kniv utan att begå brott.

Lagstiftningens ändamål är att stävja sådant innehav av knivar som typiskt sett ökar risken för användning av våld (jfr prop. 1989/90:129 s. 12). Vid denna bedömning ska det göras en helhetsbedömning där bland annat följande omständigheter är av betydelse, se RH 1996:23.

1. knivens art, 2. omständigheterna under vilka överträdelsen har ägt rum, 3. motivet för att bära kniven och, 4. faran för att den skulle komma till användning., 5. innehavarens behov, NJA 2011 s. 556.

Det är inte förmildrande att bära en kniv i försvarssyfte se RH 1996:23 och prop. 1989/90:129 s. 12.

Den normala påföljden är dagsböter, för vuxna ca 50 st - se NJA 1996 s. 719. Person som inte medtagit kniv till en allmän plats utan först på platsen fick hålla och titta på den ansågs ha uppfyllt även rekvisitet inneha. Brottet bedömdes däremot vara ringa, se NJA 1998 s. 604.


2 §

3 §

4 §

5 §