Versionshistorik för "SFS/1978:800"

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 1 augusti 2009 kl. 15.47imported>Staffanm 230 byte +81
  • nuvarandeföregående 22 juli 2009 kl. 23.58imported>Staffanm 149 byte +149 Skapade sidan med '[http://www.kb.se/Dokument/Bibliotek/biblioteksjuridik/names_pictures.pdf An unofficial translation is available from the National Library of Sweden]'