Retentionsrätt

Version från den 25 juli 2009 kl. 12.19 av imported>Staffan
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En rättighet för en borgenär att kvarhålla en gäldenärs egendom som säkerhet för sin fordran.

(lat. rententio, kvarhållning). Retentionsrätten kan ses som en svagare form av panträtt eftersom en gäldenär som har besittning av en sak med retentionsrätt, normalt inte har rätt att sälja egendomen för att få betalt för fordran.

Undantag från denna princip finns dock för näringsidkare som har besittning av egendom som tillhör en kund för att förvara eller utföra arbete på denna. Sådan egendom får under vissa förutsättningar säljas för att näringsidkaren ska få sin fordran mot kunden betald enligt Lag (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats. Ett liknande undantag finns för hotellägare, se Lag (1970:980) om retentionsrätt för fordran hos hotellgäst.

Jämför även detentionsrätt och perklusionsrätt.