Regressrätt

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Rätt att kräva tillbaka en utbetalning från den som egentligen bör stå för denna.

Om person A och B är solidariskt betalningsansvariga gentemot C, och C väljer att enbart kräva betalning från A, så får A en regressrätt gentemot B för dennes del av skulden.