Versionshistorik för "Primär sekretessbestämmelse"

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 14 oktober 2009 kl. 10.02imported>Staffanm 197 byte +41
  • nuvarandeföregående 23 augusti 2009 kl. 19.41imported>Helena67 156 byte +156 Skapade sidan med 'En bestämmelse i sekretesslagen som är direkt tillämplig hos en myndighet kallas för primär sekretessbestämmelse, jmf sekundär sekretessbestämmelse.'