Personuppgiftsansvarig

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Personuppgiftsansvarig är, enligt 3 § PUL, den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter.