Versionshistorik för "Personuppgiftsansvarig"

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 22 juli 2009 kl. 09.59imported>Staffanm 222 byte +23
  • nuvarandeföregående 8 juli 2009 kl. 12.04imported>Quadrigarius 199 byte +199 Ny sida: '''Personuppgiftsansvarig''' är, enligt [https://lagen.nu/1998:204#P3 3 § PUL], den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av person...