Versionshistorik för "Offentlig handling"

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 14 oktober 2009 kl. 10.00imported>Staffan 261 byte +41
  • nuvarandeföregående 15 september 2009 kl. 20.04imported>Helena67 220 byte +220 Skapade sidan med 'Med offentlig handling menas en handling som är allmän, förvaras hos en myndighet och som inte omfattas av sekretess. Observera att begreppet offentlig handling inte ska förv…'