Versionshistorik för "Livstid"

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 12 juni 2012 kl. 20.03imported>AlexanderKirk 3 569 byte +3 569 Skapade sidan med 'Brott som kan leda till fängelse på livstid redogörs för i (prop. 2008/09:118 Straffet för mord m.m.) Livstids fängelse är föreskrivet för ett antal brott i brottsbalke...'