Lagen.nu:Deltagarportalen

Version från den 8 november 2009 kl. 18.40 av imported>Staffan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Välkommen till Lagen.nu:s wiki. Det här är ett verktyg för att skapa kommentarer till lagtexter och beskrivningar av juridiska begrepp. Den som har påbörjat en juridisk utbildning eller på annat sätt skaffat sig gedigna juridiska kunskaper är välkommen att ansöka om att delta i skrivarbetet.

Lagen.nu är ett ideellt projekt, och vi kan inte erbjuda någon betalning. Men om du har börjat fundera på en inriktning kan lagkommentarsskrivande vara en bra väg att lära dig mer om lagstiftningen inom det området. Att skriva för en bredare allmänhet övar dig i att uttrycka dig enkelt men exakt - något du alltid har nytta av. Varje författare får en presentation på sajten, och ditt skrivande kan fungera som ett arbetsprov i andra sammanhang. Och framförallt får du chansen att använda ditt kunnande för att hjälpa andra. Webbtjänsten har drygt 20000 besökare i veckan.

Du kan hjälpa till på olika nivåer.

  1. Du kan granska befintligt material och markera felaktigheter, tveksamheter och ställen där det saknas heltäckande information. För att göra detta bör du ha bra juridisk kunskap om området. Läs igenom hur man granskar texterna för att komma igång. Du behöver inte skapa ett konto för att börja granska, men det är en fördel. Läs mer om vad som behöver granskas.
  2. Du kan korrigera och komplettera befintligt material, antingen fel som du själv har hittat vid en egen granskning, eller saker som andra har hittat och markerat. För att göra detta måste du skapa ett konto och lära dig grundläggande wikiredigering. Skicka sedan ett mail till staffan@tomtebo.org och presentera dig själv samt vilket område du tänkt börja med. Läs mer om vad som behöver korrigeras
  3. Du kan skriva nytt material. För att göra detta bör du välja en lagtext eller ett rättsområde som du är väl bekant med, och sedan planera hur man bäst kan förklara de viktigaste paragraferna och begreppen inom detta. Innnan du gör detta bör du läsa igenom användarhandledningen och stilguiden, samt (om du inte redan gjort det tidigare) skicka ett mail till staffan@tomtebo.org med en presentation av dig själv och vilken lagtext eller rättsområde som du vill kommentera.

Det kan vara vettigt att inleda ditt arbete med att granska andras texter, sedan börja korrigera dessa, för att till sist börja skriva eget material. När du blivit varm i kläderna bör du även läsa om den skrivprocess som vi använder, och de lite mer avancerade redigeringsfunktionerna.