Lagen.nu:Deltagarportalen

Version från den 5 juli 2009 kl. 15.00 av imported>Staffan (flyttade ut användarhandledningen och stilguiden till separata sidor)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Välkommen till Lagen.nu:s wiki. Det här är ett verktyg för att skapa kommentarer till lagtexter och beskrivningar av juridiska begrepp. Alla som har juridisk kunskap att dela med sig av är välkomna att hjälpa till! Du måste dock skapa ett konto först.

Steg 1: Välj en lagtext som du vill kommentera. Inom pilotprojektet har varje deltagare fått en eller ett par lagtexter i uppgift.

Steg 2: Gå sedan igenom användarhandledningen och gör övningsuppgifterna för att bekanta dig med hur tekniken funkar.

Steg 3: Gå vidare till stilguiden för att lära dig bästa sättet att skriva bra lagkommentarer och begreppsbeskrivningar.

Om du har några frågor, gå med på mailinglistan (om du inte redan är med) och ställ dem där: lagennu-utveckling@googlegroups.com.