Skillnad mellan versioner av "Lagen.nu:Deltagarportalen"

Hoppa till navigering Hoppa till sök
imported>Staffan
imported>Staffan
(tabelluppställning med fina ikoner)
 
(25 mellanliggande versioner av samma användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
Välkommen till Lagen.nu:s wikiprototyp. Det här är ett verktyg för att skapa kommentarer till lagtexter (och i förlängningen en komplett jurist-wiki). Alla som har juridisk kunskap att dela med sig av är välkomna att hjälpa till! Du måste dock skapa ett konto först.
+
Välkommen till Lagen.nu:s wiki. Det här är ett verktyg för att '''skriva lagtextkommentarer''' och beskrivningar av juridiska begrepp. Den som har påbörjat en juridisk utbildning eller på annat sätt skaffat sig '''goda juridiska kunskaper''' är välkommen att ansöka om att delta i skrivarbetet.
  
__TOC__
+
Lagen.nu är ett '''ideellt projekt''', och vi kan inte erbjuda någon betalning. Men om du har börjat fundera på en inriktning kan lagkommentarsskrivande vara en bra väg att '''lära dig mer om lagstiftningen''' inom det området. Att skriva för en bredare allmänhet övar dig i att '''uttrycka dig enkelt men exakt''' - något du alltid har nytta av. Varje författare får en presentation på sajten, och ditt skrivande kan '''fungera som ett arbetsprov''' i andra sammanhang. Och framförallt får du chansen att använda ditt kunnande för att '''hjälpa andra'''. Webbtjänsten har drygt '''20000 besökare i veckan'''.
  
= Användarhandledning =
+
Du kan hjälpa till på olika sätt:
  
Första steget är att skapa ett konto (logga in/skapa konto-länken i högra hörnet på denna sida). Efter detta, se till att vara inloggad hela tiden (du kan inte redigera sidor om du inte är inloggad).
+
{|class="wikitable"
 
+
  |[[Fil:viewmag.png]]
Steg 2 är att gå till http://ferenda.lagen.nu/ och leta upp din lagtext. Om du inte hittar den på förstasidan, ta din lags SFS-nummer
+
  | Du kan '''granska''' befintligt material och markera felaktigheter, tveksamheter och ställen där det saknas heltäckande information. För att göra detta bör du ha bra juridisk kunskap om området.  
(exv 1975:635) och gå direkt till addressen http://ferenda.lagen.nu/1975:635. Under den inledande texten finns en ruta betecknad "Kommentarer". Klicka på "[Redigera]"-länken.
+
* Läs igenom '''[[Lagen.nu:Granskning|hur man granskar]]''' texterna för att komma igång.  
 
+
* Du behöver inte '''[[Special:Inloggning|skapa ett konto]]''' för att börja granska, men det är en fördel.  
Du får upp en tom textruta. Skriv lite grundläggande text i denna och tryck på "Spara". Exempel:
+
* Läs mer om '''[[Lagen.nu:Att granska|vad som behöver granskas]]'''.
 
 
  Inom avtalsrätten kommer parter vanligtvis överens om vilka
 
regler som ska gälla för ränta som en del av avtalet. Räntelagen
 
träder in om inget särskilt har avtalats om vad som ska gälla.
 
Den är även tillämplig i många <nowiki>[[utomobligatoriska förhållanden]]</nowiki>.
 
 
== 1 § ==
 
 
Även om lagen i huvudsak är <nowiki>[[dispositiv]]</nowiki> är den tvingande vad
 
  gäller <nowiki>[[jämkning]]</nowiki> när <nowiki>[[gäldenären]]</nowiki> inte kunnat betala i tid
 
pga sjukdom eller liknande.
 
 
 
 
 
(Ovanstående exempel är mest en omformulering av lagtexten. Om du kan, skriv mer om saker som inte framgår direkt av texten).
 
 
 
När du sparar texten så lagras denna i wiki-databasen. Samtidigt sparas även en version av själva lagtexten med dina kommentarer invävda under varje paragraf. Gå tillbaka till ursprungssidan (i exemplet http://ferenda.lagen.nu/1975:635) för att se den nya versionen. Bredvid lagens rubrik finns tre blåa ikoner. Dessa används för att placera kommentars- och rättsfallsrutorna under lagtexten (default), bredvid lagtexten (kan ta ett tag för långa lagtexter) eller gömmer dem helt.
 
 
 
Arbetet med att spara en den nya versionen av lagtext + kommentarer går normalt på några sekunder, men för längre texter (exempelvis rättegångsbalken) kan det ta flera minuter (och under den tiden verkar hela webbservern vara låst -- fast det beror nog på något konfigurationsfel från min sida). Om du klickar i rutan märk "Mindre ändring (m)" ovanför Spara-knappen så görs inte detta arbete, vilket gör att du kan jobba snabbare under själva skrivarbetet. Kom ihåg att spara ofta! (Om du använder Firefox kan [https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/6984 Lazarus] vara värt att installera)
 
 
 
 
 
All text som är inom <nowiki>[[dubbelhakar]]</nowiki> kommer omvandlas till en
 
länk. När du vill använda ett juridiskt begrepp som kanske inte är
 
självklart för en icke-jurist, omslut det med dubbelhakar. Länken
 
kommer gå till en sida där själva begreppet kan förklaras. De
 
rättsfall som använder begreppet som sökord kommer också synas på
 
denna sida.
 
 
 
Du kan även länka till en annan webbsida genom att URL:en och länktexten inom enkelhakar, exv:
 
 
 
  <nowiki>[http://blog.tomtebo.org/2005/05/11/det_juridiska_begreppet_god_tro/ ett blogginlägg om "god tro"]</nowiki>
 
 
 
-- detta visas som [http://blog.tomtebo.org/2005/05/11/det_juridiska_begreppet_god_tro/ ett blogginlägg om "god tro"].
 
 
 
Rader som innesluts i enkla eller dubbla likhetstecken (<code>= 1 kap. =</code> eller <code>== 2 kap. 4 § ==</code> signalerar avsnittsrubriker
 
på nivå 1 respektive 2.  Varje avsnitt motsvarar ett kapitel eller en
 
paragraf, vilken anges på den långa form som vanligtvis förekommer i
 
lagtext (<code>2 kap. 4 §</code>, inte <code>2:4</code>). Text som kommer före
 
någon avsnittsrubrik (den som börjar ''"Inom avtalsrätten kommer..."''}) hänför sig till lagen som helhet.
 
 
 
Avsnitt används inte för mer detaljerade nivåer (stycken eller
 
punkter). Vill man exempelvis bara kommentera femte paragrafen, tredje
 
stycket, får detta framgå av texten:
 
 
 
== 5 § ==
 
 
I tredje stycket framgår att ...
 
 
 
När du ändrar en text lagrar wikiprogramvaran den tidigare versionen
 
av texten. Samtliga revisioner av sidan lagras, och du kan när som
 
helst jämföra en tidigare version med den befintliga, eller återgå
 
till en tidigare version.
 
 
Till varje sida hör även en diskussionssida. Om jag (eller
 
någon annan) har synpunkter på eller frågor om texten kan jag komma
 
att skriva en kommentar på denna sida.
 
 
 
Läs mer på [[Hjälp:Hur_man_redigerar_en_sida]]
 
 
 
= Skrivandeprocessen =
 
 
 
Att skriva på en wiki är annorlunda jämfört med att skriva i Word. I många avseenden primitivare, men på andra sätt bättre. Du kan inte se
 
formattering (fetstil, länkar etc) medans du skriver. Å andra sidan kan flera människor gemensamt redigera en text utan att behöva skicka
 
filer fram och tillbaka.  
 
 
 
* Du styr din text, men du har inte ensamrätt till den. Andra får göra tillägg i dina kommentarer, och du får (ska!) göra tillägg i andras om du ser något som kan förbättras. Känner du att du behöver  motivera ändringen, skriv något på diskussionssidan. Korrigering av stav- och grammatikfel behöver inte motiveras.
 
 
 
* Sträva efter att hela tiden ha texten i ett acceptabelt skick. Det är OK att texten är i ett halvfärdigt skick medans du redigerar, men när du är klar för dagens ska texten gå att läsa av en utomstående och inte vara direkt förvirrande eller missvisande. Bästa sättet att lyckas med detta är förmodligen att ta en paragraf i taget.
 
 
 
* Sträva efter att låta texten växa fram på ett sånt sätt att du hela tiden är nöjd med den. Börja med det viktigaste först.
 
 
 
* Skrivandet sker i det öppna, och det du skriver kan direkt ses av hela världen. Alla kan också komma att kommentera det du skriver på diskussionssidan.
 
 
 
= Stilguide =
 
 
 
== Att kommentera lagtext ==
 
 
 
 
 
* Skriv kort. Försök hela tiden att tighta till språket.  Det finns visserligen oändligt med utrymme, men läsaren har inte oändigt med tid. Inte du heller - det är bättre att du skriver grunda kommentarer till tio paragrafer, än att du skriver en avhandling om en. Skriv korta meningar. Stryk uttryck som inte tillför information.
 
 
 
* Skriv informellt. Du talar inte till dina medstudenter eller examinatorer, utan till dina föräldrar, syskon och vänner utanför Juridicum. Men tänk på att ''informellt'' och ''vagt'' inte är samma sak - din text ska vara så precis som möjligt.
 
 
 
* Skriv tydligt och definitivt. En juriståkomma är att dölja  resonemang bakom generaliserande fraser, ''"såvitt känt har ingen dömts för"'', ''"i allmänhet faller x in under begreppet y"''. Försök vara mer rakt på sak - ''"ingen har dömts för"'', ''"x faller in under begreppet y"''.
 
 
 
* Skriv inte bara om lagtexten, fast med fler/egna ord. Den faktiska lagtexten finns bredvid din kommentar, och kommer läsas först, innan din kommentar. Försök att svara på den/de frågor som lagtexten väcker.
 
 
 
* Gör hänvisningar till lagrum, rättsfall och framförallt begrepp när detta hjälper till att förstå texten. Lagrum och rättsfall kan du skriva rakt upp och ner i texten ("12 kap. 34 §", "NJA 2008 s 423"), begrepp måste du länka med hjälp av <nowiki>[[dubbelhakar]]</nowiki>.
 
 
 
* Länka gärna till annan information, framförallt myndighetsinformation, i texten som ett sätt för den intresserade att ta reda på mer. Inkludera tillräckligt mycket information för  att en efterföljande skribent ska förstå vilken information du avser, med tanke på att länkar tyvärr ofta ändras. Exempelvis kan dessa länkar vara lämpliga i  ärvdabalkens avsnitt om bouppteckning och dödsboanmälan:
 
 
 
= 20 kap. =
 
 
Skatteverket har gett ut
 
[<nowiki>http://www.skatteverket.se/blanketterbroschyrer/broschyr/info/461.4.39f16f103821c58f680007861.html</nowiki>
 
en broschyr (SKV 461)] som beskriver hur en bouppteckning  ska göras. 
 
 
== 20 kap. 8 § ==
 
 
Skatteverket tillhandahåller
 
[<nowiki>http://www.skatteverket.se/blanketterbroschyrer/blankett/info/4600.4.39f16f103821c58f680006692.html</nowiki>
 
en blankett (SKV 4600)] för att upprätta bouppteckning.
 
 
 
* Hänvisa inte till litteratur för triviala påståenden -- det är inte nödvändigt och gör texten rörig. Sträva efter att få texten att stå på egna ben. Måste du källhänvisa, gör det i en kommentar. Detta hjälper personen som redigerar din text efter dig, men håller själva texten ren. Exempel:
 
 
 
Begreppet "skriftligt" omfattar e-post, men inte SMS
 
<nowiki><!-- Magnusson Sjöberg & Westman, Studiematerial Rättsinformatik HT 2008, s 36 --></nowiki>
 
 
 
* Alla paragrafer måste inte kommenteras. Satsa på att förklara de sammanhang och begrepp som inte framgår direkt av texten.
 
 
 
* Sätt in enskilda paragrafer i ett sammanhang. I vilket sammanhang behöver man bry sig om den här paragrafen? I ett sådant sammanhang, vilken är nästa paragraf man ska titta på?
 
 
 
* Läsaren är en motiverad privatperson, inte nödvändigtvis juridiskt utbildad, som vill lösa ett problem. Försök ge läsaren tillräckligt med information för att avgöra om lagtexten överhuvudtaget är relevant för dennes problem.
 
 
 
* Utnyttja att detta är en wiki. Skapa en sida för varje större begrepp du använder ("legalitetsprincipen", "dubbelbestraffningskriteriet", "res judicata" osv), och hänvisa till dessa sidor i din löpande kommentarstext.
 
 
 
* Kategorisera lagen som helhet, eller bara enstaka kapitel, i rättsområden. Exempel: <nowiki>[[Kategori:Straffrätt]]</nowiki>
 
 
 
== Att beskriva begrepp ==
 
 
 
* Försök använda begrepp som används som sökord i rättsfallen (hellre "legalitetsprincipen" än "legalitetsgrundsatsen")
 
* På begreppsidor kan det vara mer lämpligt att hänvisa till litteratur i löpande text. Exempel: <nowiki><ref>Leijonhufvud/Wennberg, Straffansvar, s 22 ff</ref></nowiki>. Skapa en lista av hänvisningar längst ner på sidan med <nowiki><references/></nowiki>
 
* Kategorisera varje begrepp i ett eller flea rättsområden
 
 
 
 
 
= Var ska jag börja? =
 
 
 
Det är bäst att börja med det du har mest lust att skriva om. Men för att nyttomaximera, kommentera de lagar som är mest efterfrågade. I oktober såg det ut såhär (antal hämtningar under hela månaden.
 
{|
 
| [[SFS/1962:700|Brottsbalken]]                       || 4477
 
|-
 
| [[SFS/1970:994|Jordabalken]]                        || 2149
 
|-
 
| [[SFS/1982:80|Lag om anställningsskydd]]            || 1700
 
|-
 
| [[SFS/1949:381|Föräldrabalken]]                      || 1450
 
|-
 
| [[SFS/1942:740|Rättegångsbalken]]                    || 1432
 
|-
 
| [[SFS/2001:453|Socialtjänstlag]]                    || 1394
 
|-
 
| [[SFS/1915:218|Avtalslagen]]                        || 1324
 
|-
 
| [[SFS/1958:637|Ärvdabalken]]                        || 1148
 
|-
 
| [[SFS/1987:230|Äktenskapsbalken]]                    || 1128
 
|-
 
| [[SFS/1980:100|Sekretesslagen]]                      || 1119
 
|-
 
| [[SFS/1991:614|Bostadsrättslagen]]                  || 941
 
|-
 
| [[SFS/1951:649|Lag om straff för vissa trafikbrott]] || 865
 
|-
 
| [[SFS/1976:580|Medbestämmandelagen]]                || 827
 
|-
 
| [[SFS/1990:932|Konsumentköplag]]                    || 809
 
|-
 
| [[SFS/1990:931|Köplag]]                              || 778
 
|-
 
| [[SFS/2005:551|Aktiebolagslagen]]                    || 721
 
|-
 
| [[SFS/1960:729|Upphovsrättslagen]]                  || 693
 
|-
 
| [[SFS/2003:376|Sambolag]]                            || 637
 
|-
 
| [[SFS/1972:207|Skadeståndslag]]                      || 607
 
|-
 
| [[SFS/1982:763|Hälso- och sjukvårdslag]]            || 557
 
|}
 
 
 
På samma sätt, börja med att beskriva de begrepp som oftast används som sökord i rättsfallen. Här är de vanligast förekommande begreppen:
 
 
 
{|
 
|    392|| "[[Skadestånd]]"
 
|-
 
|    305|| "[[Brottspåföljd]]"
 
|-
 
|    288|| "[[Konkurs]]"
 
|-
 
|    212|| "[[Anställningsskydd]]"
 
|-
 
|    175|| "[[Förhandsbesked]]"
 
|-
 
|    156|| "[[Ersättning]]"
 
|-
 
|    149|| "[[Utmätning]]"
 
|-
 
|    149|| "[[Inkomst av näringsverksamhet]]"
 
|-
 
|    143|| "[[Rattfylleri]]"
 
|-
 
|    139|| "[[Preskription]]"
 
|-
 
|    138|| "[[Talerätt]]"
 
|-
 
|    138|| "[[Kollektivavtal]]"
 
|-
 
|    128|| "[[Resning]]"
 
|-
 
|    123|| "[[Avskedande]]"
 
|-
 
|    121|| "[[Mervärdesskatt]]"
 
|-
 
|    119|| "[[Rättshjälp]]"
 
|-
 
|    115|| "[[Hyra]]"
 
|-
 
|    113|| "[[Uppsägning]]"
 
 
  |-
 
  |-
  |   111|| "[[Miljöfarlig verksamhet]]"
+
  |[[Fil:configure.png]]
 +
| Du kan '''korrigera och komplettera''' befintligt material, antingen fel som du själv har hittat vid en egen granskning, eller saker som andra har hittat och markerat.
 +
* För att göra detta måste du '''[[Special:Inloggning|skapa ett konto]]''' och lära dig '''[[Hjälp:Redigering|grundläggande wikiredigering]]'''.
 +
* Skicka sedan ett mail till staffan@tomtebo.org och presentera dig själv samt vilket område du tänkt börja med.
 +
* Läs mer om '''[[Lagen.nu:Att korrigera|vad som behöver korrigeras]]'''
 
  |-
 
  |-
  |   108|| "[[Utvisning]]"
+
  |[[Fil:edit.png]]
 +
| Du kan '''skriva nytt''' material. För att göra detta bör du välja en lagtext eller ett rättsområde som du är väl bekant med, och sedan planera hur man bäst kan förklara de viktigaste paragraferna och begreppen inom detta.
 +
* Innnan du gör detta bör du läsa igenom '''[[Lagen.nu:Användarhandledning|användarhandledningen]]''' och '''[[Lagen.nu:Stilguide|stilguiden]]'''
 +
* Samt (om du inte redan gjort det tidigare) skicka ett mail till staffan@tomtebo.org med en presentation  av dig själv och vilken lagtext eller rättsområde som du vill kommentera.
 +
* Läs mer om vad som behöver '''[[Lagen.nu:Att kommentera|vad som behöver kommenteras]]'''
 
  |}
 
  |}
 +
Det kan vara vettigt att inleda ditt arbete med att granska andras texter, sedan börja korrigera dessa, för att till sist börja skriva eget material. När du blivit varm i kläderna bör du även läsa om den '''[[Lagen.nu:Skrivprocess|skrivprocess]]''' som vi använder, och de lite mer avancerade '''[[Lagen.nu:Textredigering|redigeringsfunktionerna]]'''. Du bör även gå med på [http://groups.google.com/group/lagennu-utveckling den epostlista där vi diskuterar utvecklingen av lagkommentarerna]
  
--[[Användare:Staffan|Staffan]] 30 oktober 2008 kl. 22.27 (UTC)
+
Innnan du börjar skriva större mängder text bör du bekanta dig med de '''[[Lagen.nu:Upphovsrätt|upphovsrättsliga villkor]]''' som gäller på lagen.nu. Den korta summeringen är att du äger upphovsrätten till alla texter som du skriver här, men du går med på att licensera dessa under en [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/se/ Creative Commons-licens] som ger Lagen.nu och alla andra rätt att återanvända och bearbeta texten under samma licensvillkor.

Nuvarande version från 9 november 2009 kl. 14.46

Välkommen till Lagen.nu:s wiki. Det här är ett verktyg för att skriva lagtextkommentarer och beskrivningar av juridiska begrepp. Den som har påbörjat en juridisk utbildning eller på annat sätt skaffat sig goda juridiska kunskaper är välkommen att ansöka om att delta i skrivarbetet.

Lagen.nu är ett ideellt projekt, och vi kan inte erbjuda någon betalning. Men om du har börjat fundera på en inriktning kan lagkommentarsskrivande vara en bra väg att lära dig mer om lagstiftningen inom det området. Att skriva för en bredare allmänhet övar dig i att uttrycka dig enkelt men exakt - något du alltid har nytta av. Varje författare får en presentation på sajten, och ditt skrivande kan fungera som ett arbetsprov i andra sammanhang. Och framförallt får du chansen att använda ditt kunnande för att hjälpa andra. Webbtjänsten har drygt 20000 besökare i veckan.

Du kan hjälpa till på olika sätt:

Fil:Viewmag.png Du kan granska befintligt material och markera felaktigheter, tveksamheter och ställen där det saknas heltäckande information. För att göra detta bör du ha bra juridisk kunskap om området.
Fil:Configure.png Du kan korrigera och komplettera befintligt material, antingen fel som du själv har hittat vid en egen granskning, eller saker som andra har hittat och markerat.
Fil:Edit.png Du kan skriva nytt material. För att göra detta bör du välja en lagtext eller ett rättsområde som du är väl bekant med, och sedan planera hur man bäst kan förklara de viktigaste paragraferna och begreppen inom detta.
  • Innnan du gör detta bör du läsa igenom användarhandledningen och stilguiden
  • Samt (om du inte redan gjort det tidigare) skicka ett mail till staffan@tomtebo.org med en presentation av dig själv och vilken lagtext eller rättsområde som du vill kommentera.
  • Läs mer om vad som behöver vad som behöver kommenteras

Det kan vara vettigt att inleda ditt arbete med att granska andras texter, sedan börja korrigera dessa, för att till sist börja skriva eget material. När du blivit varm i kläderna bör du även läsa om den skrivprocess som vi använder, och de lite mer avancerade redigeringsfunktionerna. Du bör även gå med på den epostlista där vi diskuterar utvecklingen av lagkommentarerna

Innnan du börjar skriva större mängder text bör du bekanta dig med de upphovsrättsliga villkor som gäller på lagen.nu. Den korta summeringen är att du äger upphovsrätten till alla texter som du skriver här, men du går med på att licensera dessa under en Creative Commons-licens som ger Lagen.nu och alla andra rätt att återanvända och bearbeta texten under samma licensvillkor.