Skillnad mellan versioner av "Lagen.nu:Deltagarportalen"

Hoppa till navigering Hoppa till sök
imported>Staffan
(Ny sida: Det finns inte så mycket här än. Det är tidiga dagar för wikiprojektet. Just nu håller jag på att kommentera [sfs/1962:700|BrB], när det är klart vet jag mer om hur det här borde ...)
 
imported>Staffan
(tabelluppställning med fina ikoner)
 
(31 mellanliggande versioner av samma användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
Det finns inte så mycket här än. Det är tidiga dagar för wikiprojektet. Just nu håller jag på att kommentera [sfs/1962:700|BrB], när det är klart vet jag mer om hur det här borde funka. Men här är några idéer.  
+
Välkommen till Lagen.nu:s wiki. Det här är ett verktyg för att '''skriva lagtextkommentarer''' och beskrivningar av juridiska begrepp. Den som har påbörjat en juridisk utbildning eller annat sätt skaffat sig '''goda juridiska kunskaper''' är välkommen att ansöka om att delta i skrivarbetet.
  
= Att kommentera lagtext =
+
Lagen.nu är ett '''ideellt projekt''', och vi kan inte erbjuda någon betalning. Men om du har börjat fundera på en inriktning kan lagkommentarsskrivande vara en bra väg att '''lära dig mer om lagstiftningen''' inom det området. Att skriva för en bredare allmänhet övar dig i att '''uttrycka dig enkelt men exakt''' - något du alltid har nytta av. Varje författare får en presentation på sajten, och ditt skrivande kan '''fungera som ett arbetsprov''' i andra sammanhang. Och framförallt får du chansen att använda ditt kunnande för att '''hjälpa andra'''. Webbtjänsten har drygt '''20000 besökare i veckan'''.
  
* Skriv inte bara om lagtexten, fast med fler/egna ord. Den faktiska lagtexten finns bredvid din kommentar, och kommer läsas först, innan din kommentar. Försök att svara på den/de frågor som lagtexten väcker.
+
Du kan hjälpa till på olika sätt:
* Var kortfattad. Det finns visserligen oändligt med utrymme, men läsaren har inte oändigt med tid. Inte du heller - det är bättre att du skriver grunda kommentarer till tio paragrafer, än att du skriver en avhandling om en. Skriv korta meningar. Stryk uttryck som inte tillför information.
 
* Sätt in enskilda paragrafer i ett sammanhang. I vilket sammanhang behöver man bry sig om den här paragrafen? I ett sådant sammanhang, vilken är nästa paragraf man ska titta ?
 
* Läsaren är en motiverad privatperson, inte nödvändigtvis juridiskt utbildad, som vill lösa ett problem. Försök ge läsaren tillräckligt med information för att avgöra om lagtexten överhuvudtaget är relevant för dennes problem.
 
* Utnyttja att detta är en wiki. Skapa en sida för varje större begrepp du använder ("legalitetsprincipen", "dubbelbestraffningskriteriet", "res judicata" osv), och hänvisa till dessa sidor i din löpande kommentarstext. Försök använda begrepp som används som sökord i rättsfallen (hellre "legalitetsprincipen" än "legalitetsgrundsatsen")
 
  
= Att beskriva begrepp =
+
{|class="wikitable"
 
+
|[[Fil:viewmag.png]]
= Var ska jag börja? =
+
| Du kan '''granska''' befintligt material och markera felaktigheter, tveksamheter och ställen där det saknas heltäckande information. För att göra detta bör du ha bra juridisk kunskap om området.
 
+
* Läs igenom '''[[Lagen.nu:Granskning|hur man granskar]]''' texterna för att komma igång.
För att nyttomaximera, kommentera de lagar som är mest efterfrågade. I oktober såg det ut såhär (antal hämtningar under hela månaden.
+
* Du behöver inte '''[[Special:Inloggning|skapa ett konto]]''' för att börja granska, men det är en fördel.  
{|
+
* Läs mer om '''[[Lagen.nu:Att granska|vad som behöver granskas]]'''.
| [[/sfs/1962:700|Brottsbalken]]                       || 4477
 
 
  |-
 
  |-
  | [[/sfs/1970:994|Jordabalken]]                         || 2149
+
  |[[Fil:configure.png]]
  |-
+
  | Du kan '''korrigera och komplettera''' befintligt material, antingen fel som du själv har hittat vid en egen granskning, eller saker som andra har hittat och markerat.
| [[/sfs/1982:80|Lag om anställningsskydd]]             || 1700
+
* För att göra detta måste du '''[[Special:Inloggning|skapa ett konto]]''' och lära dig '''[[Hjälp:Redigering|grundläggande wikiredigering]]'''.
 +
* Skicka sedan ett mail till staffan@tomtebo.org och presentera dig själv samt vilket område du tänkt börja med.
 +
* Läs mer om '''[[Lagen.nu:Att korrigera|vad som behöver korrigeras]]'''
 
  |-
 
  |-
  | [[/sfs/1949:381|Föräldrabalken]]                     || 1450
+
  |[[Fil:edit.png]]
  |-
+
  | Du kan '''skriva nytt''' material. För att göra detta bör du välja en lagtext eller ett rättsområde som du är väl bekant med, och sedan planera hur man bäst kan förklara de viktigaste paragraferna och begreppen inom detta.
| [[/sfs/1942:740|Rättegångsbalken]]                   || 1432
+
* Innnan du gör detta bör du läsa igenom '''[[Lagen.nu:Användarhandledning|användarhandledningen]]''' och '''[[Lagen.nu:Stilguide|stilguiden]]'''
|-
+
* Samt (om du inte redan gjort det tidigare) skicka ett mail till staffan@tomtebo.org med en presentation av dig själv och vilken lagtext eller rättsområde som du vill kommentera.
| [[/sfs/2001:453|Socialtjänstlag]]                     || 1394
+
* Läs mer om vad som behöver '''[[Lagen.nu:Att kommentera|vad som behöver kommenteras]]'''
  |-
+
  |}
| [[/sfs/1915:218|Avtalslagen]]                         || 1324
+
Det kan vara vettigt att inleda ditt arbete med att granska andras texter, sedan börja korrigera dessa, för att till sist börja skriva eget material. När du blivit varm i kläderna bör du även läsa om den '''[[Lagen.nu:Skrivprocess|skrivprocess]]''' som vi använder, och de lite mer avancerade '''[[Lagen.nu:Textredigering|redigeringsfunktionerna]]'''. Du bör även gå med på [http://groups.google.com/group/lagennu-utveckling den epostlista där vi diskuterar utvecklingen av lagkommentarerna]
  |-
+
 
| [[/sfs/1958:637|Ärvdabalken]]                         || 1148
+
Innnan du börjar skriva större mängder text bör du bekanta dig med de '''[[Lagen.nu:Upphovsrätt|upphovsrättsliga villkor]]''' som gäller på lagen.nu. Den korta summeringen är att du äger upphovsrätten till alla texter som du skriver här, men du går med på att licensera dessa under en [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/se/ Creative Commons-licens] som ger Lagen.nu och alla andra rätt att återanvända och bearbeta texten under samma licensvillkor.
|-
 
| [[/sfs/1987:230|Äktenskapsbalken]]                   || 1128
 
|-
 
| [[/sfs/1980:100|Sekretesslagen]]                      || 1119
 
|-
 
| [[/sfs/1991:614|Bostadsrättslagen]]                  || 941
 
|-
 
| [[/sfs/1951:649|Lag om straff för vissa trafikbrott]] || 865
 
|-
 
| [[/sfs/1976:580|Medbestämmandelagen]]                 || 827
 
|-
 
| [[/sfs/1990:932|Konsumentköplag]]                    || 809
 
|-
 
| [[/sfs/1990:931|Köplag]]                              || 778
 
|-
 
| [[/sfs/2005:551|Aktiebolagslagen]]                    || 721
 
|-
 
| [[/sfs/1960:729|Upphovsrättslagen]]                  || 693
 
|-
 
| [[/sfs/2003:376|Sambolag]]                            || 637
 
|-
 
| [[/sfs/1972:207|Skadeståndslag]]                      || 607
 
|-
 
| [[/sfs/1982:763|Hälso- och sjukvårdslag]]            || 557
 
|}
 

Nuvarande version från 9 november 2009 kl. 14.46

Välkommen till Lagen.nu:s wiki. Det här är ett verktyg för att skriva lagtextkommentarer och beskrivningar av juridiska begrepp. Den som har påbörjat en juridisk utbildning eller på annat sätt skaffat sig goda juridiska kunskaper är välkommen att ansöka om att delta i skrivarbetet.

Lagen.nu är ett ideellt projekt, och vi kan inte erbjuda någon betalning. Men om du har börjat fundera på en inriktning kan lagkommentarsskrivande vara en bra väg att lära dig mer om lagstiftningen inom det området. Att skriva för en bredare allmänhet övar dig i att uttrycka dig enkelt men exakt - något du alltid har nytta av. Varje författare får en presentation på sajten, och ditt skrivande kan fungera som ett arbetsprov i andra sammanhang. Och framförallt får du chansen att använda ditt kunnande för att hjälpa andra. Webbtjänsten har drygt 20000 besökare i veckan.

Du kan hjälpa till på olika sätt:

Fil:Viewmag.png Du kan granska befintligt material och markera felaktigheter, tveksamheter och ställen där det saknas heltäckande information. För att göra detta bör du ha bra juridisk kunskap om området.
Fil:Configure.png Du kan korrigera och komplettera befintligt material, antingen fel som du själv har hittat vid en egen granskning, eller saker som andra har hittat och markerat.
Fil:Edit.png Du kan skriva nytt material. För att göra detta bör du välja en lagtext eller ett rättsområde som du är väl bekant med, och sedan planera hur man bäst kan förklara de viktigaste paragraferna och begreppen inom detta.
  • Innnan du gör detta bör du läsa igenom användarhandledningen och stilguiden
  • Samt (om du inte redan gjort det tidigare) skicka ett mail till staffan@tomtebo.org med en presentation av dig själv och vilken lagtext eller rättsområde som du vill kommentera.
  • Läs mer om vad som behöver vad som behöver kommenteras

Det kan vara vettigt att inleda ditt arbete med att granska andras texter, sedan börja korrigera dessa, för att till sist börja skriva eget material. När du blivit varm i kläderna bör du även läsa om den skrivprocess som vi använder, och de lite mer avancerade redigeringsfunktionerna. Du bör även gå med på den epostlista där vi diskuterar utvecklingen av lagkommentarerna

Innnan du börjar skriva större mängder text bör du bekanta dig med de upphovsrättsliga villkor som gäller på lagen.nu. Den korta summeringen är att du äger upphovsrätten till alla texter som du skriver här, men du går med på att licensera dessa under en Creative Commons-licens som ger Lagen.nu och alla andra rätt att återanvända och bearbeta texten under samma licensvillkor.