Skillnad mellan versioner av "Lagen.nu:Deltagarportalen"

Hoppa till navigering Hoppa till sök
imported>Staffan
imported>Staffan
Rad 25: Rad 25:
 
== Att kommentera lagtext ==
 
== Att kommentera lagtext ==
  
* Skriv inte bara om lagtexten, fast med fler/egna ord. Den faktiska lagtexten finns bredvid din kommentar, och kommer läsas först, innan din kommentar. Försök att svara på den/de frågor som lagtexten väcker.
 
  
* Skriv kort och informellt. Du talar inte till dina medstudenter eller examinatorer, utan till dina föräldrar, syskon och vänner utanför Juridicum. Men tänk på att ''informellt'' och ''vagt'' inte är samma sak - din text ska vara så precis som möjligt.
+
* Skriv kort. Försök hela tiden att tighta till språket.  Det finns visserligen oändligt med utrymme, men läsaren har inte oändigt med tid. Inte du heller - det är bättre att du skriver grunda kommentarer till tio paragrafer, än att du skriver en avhandling om en. Skriv korta meningar. Stryk uttryck som inte tillför information.
 +
 
 +
* Skriv informellt. Du talar inte till dina medstudenter eller examinatorer, utan till dina föräldrar, syskon och vänner utanför Juridicum. Men tänk på att ''informellt'' och ''vagt'' inte är samma sak - din text ska vara så precis som möjligt.
  
 
* Skriv tydligt och definitivt. En juriståkomma är att dölja  resonemang bakom generaliserande fraser, ''"såvitt känt har ingen dömts för"'', ''"i allmänhet faller x in under begreppet y"''. Försök vara mer rakt på sak - ''"ingen har dömts för"'', ''"x faller in under begreppet y"''.
 
* Skriv tydligt och definitivt. En juriståkomma är att dölja  resonemang bakom generaliserande fraser, ''"såvitt känt har ingen dömts för"'', ''"i allmänhet faller x in under begreppet y"''. Försök vara mer rakt på sak - ''"ingen har dömts för"'', ''"x faller in under begreppet y"''.
 +
 +
* Skriv inte bara om lagtexten, fast med fler/egna ord. Den faktiska lagtexten finns bredvid din kommentar, och kommer läsas först, innan din kommentar. Försök att svara på den/de frågor som lagtexten väcker.
  
 
* Gör hänvisningar till lagrum, rättsfall och framförallt begrepp när detta hjälper till att förstå texten. Lagrum och rättsfall kan du skriva rakt upp och ner i texten ("12 kap. 34 §", "NJA 2008 s 423"), begrepp måste du länka med hjälp av <nowiki>[[dubbelhakar]]</nowiki>.
 
* Gör hänvisningar till lagrum, rättsfall och framförallt begrepp när detta hjälper till att förstå texten. Lagrum och rättsfall kan du skriva rakt upp och ner i texten ("12 kap. 34 §", "NJA 2008 s 423"), begrepp måste du länka med hjälp av <nowiki>[[dubbelhakar]]</nowiki>.
Rad 35: Rad 38:
 
* Länka gärna till annan information, framförallt myndighetsinformation, i texten som ett sätt för den intresserade att ta reda på mer. Inkludera tillräckligt mycket information för  att en efterföljande skribent ska förstå vilken information du avser, med tanke på att länkar tyvärr ofta ändras. Exempelvis kan dessa länkar vara lämpliga i  ärvdabalkens avsnitt om bouppteckning och dödsboanmälan:
 
* Länka gärna till annan information, framförallt myndighetsinformation, i texten som ett sätt för den intresserade att ta reda på mer. Inkludera tillräckligt mycket information för  att en efterföljande skribent ska förstå vilken information du avser, med tanke på att länkar tyvärr ofta ändras. Exempelvis kan dessa länkar vara lämpliga i  ärvdabalkens avsnitt om bouppteckning och dödsboanmälan:
  
<nowiki>
 
 
  = 20 kap. =
 
  = 20 kap. =
 
   
 
   
 
  Skatteverket har gett ut
 
  Skatteverket har gett ut
  [http://www.skatteverket.se/blanketterbroschyrer/
+
  [<nowiki>http://www.skatteverket.se/blanketterbroschyrer/broschyr/info/461.4.39f16f103821c58f680007861.html</nowiki>
broschyr/info/461.4.39f16f103821c58f680007861.html
+
  en broschyr (SKV 461)] som beskriver hur en bouppteckning  ska göras.   
  en broschyr (SKV 461)] som beskriver hur en bouppteckning  
 
  ska göras.   
 
 
   
 
   
 
  == 20 kap. 8 § ==
 
  == 20 kap. 8 § ==
 
   
 
   
 
  Skatteverket tillhandahåller
 
  Skatteverket tillhandahåller
  [http://www.skatteverket.se/blanketterbroschyrer/
+
  [<nowiki>http://www.skatteverket.se/blanketterbroschyrer/blankett/info/4600.4.39f16f103821c58f680006692.html</nowiki>
blankett/info/4600.4.39f16f103821c58f680006692.html
+
  en blankett (SKV 4600)] för att upprätta bouppteckning.  
  en blankett (SKV 4600)] för att upprätta
 
bouppteckning.  
 
</nowiki>
 
  
* Källhänvisningar till stöd för dina uttalanden är inte nödvändigt och gör texten rörig. Sträva efter att få texten att stå på egna ben. Måste du källhänvisa, gör det i en kommentar. Detta hjälper personen som redigerar din text efter dig, men håller själva texten ren. Exempel:
+
* Hänvisa inte till litteratur för triviala påståenden -- det är inte nödvändigt och gör texten rörig. Sträva efter att få texten att stå på egna ben. Måste du källhänvisa, gör det i en kommentar. Detta hjälper personen som redigerar din text efter dig, men håller själva texten ren. Exempel:
  
 
  Begreppet "skriftligt" omfattar e-post, men inte SMS
 
  Begreppet "skriftligt" omfattar e-post, men inte SMS
  <!-- Magnusson Sjöberg & Westman, Studiematerial  
+
  <nowiki><!-- Magnusson Sjöberg & Westman, Studiematerial Rättsinformatik HT 2008, s 36 --></nowiki>
Rättsinformatik HT 2008, s 36 -->
 
 
 
* Skriv kort. Försök hela tiden att tighta till språket.  Det finns visserligen oändligt med utrymme, men läsaren har inte oändigt med tid. Inte du heller - det är bättre att du skriver grunda kommentarer till tio paragrafer, än att du skriver en avhandling om en. Skriv korta meningar. Stryk uttryck som inte tillför information.
 
  
 
* Alla paragrafer måste inte kommenteras. Satsa på att förklara de sammanhang och begrepp som inte framgår direkt av texten.
 
* Alla paragrafer måste inte kommenteras. Satsa på att förklara de sammanhang och begrepp som inte framgår direkt av texten.
Rad 67: Rad 61:
 
* Läsaren är en motiverad privatperson, inte nödvändigtvis juridiskt utbildad, som vill lösa ett problem. Försök ge läsaren tillräckligt med information för att avgöra om lagtexten överhuvudtaget är relevant för dennes problem.
 
* Läsaren är en motiverad privatperson, inte nödvändigtvis juridiskt utbildad, som vill lösa ett problem. Försök ge läsaren tillräckligt med information för att avgöra om lagtexten överhuvudtaget är relevant för dennes problem.
  
* Utnyttja att detta är en wiki. Skapa en sida för varje större begrepp du använder ("legalitetsprincipen", "dubbelbestraffningskriteriet", "res judicata" osv), och hänvisa till dessa sidor i din löpande kommentarstext. Se nedan.
+
* Utnyttja att detta är en wiki. Skapa en sida för varje större begrepp du använder ("legalitetsprincipen", "dubbelbestraffningskriteriet", "res judicata" osv), och hänvisa till dessa sidor i din löpande kommentarstext.  
 
 
* Hänvisa inte till litteratur för triviala påståenden.  
 
  
 
* Kategorisera lagen som helhet, eller bara enstaka kapitel, i rättsområden. Exempel: <nowiki>[[Kategori:Straffrätt]]</nowiki>
 
* Kategorisera lagen som helhet, eller bara enstaka kapitel, i rättsområden. Exempel: <nowiki>[[Kategori:Straffrätt]]</nowiki>

Versionen från 27 februari 2009 kl. 20.51

Välkommen till Lagen.nu:s wikiprototyp. Det här är ett verktyg för att skapa kommentarer till lagtexter (och i förlängningen en komplett jurist-wiki). Alla som har juridisk kunskap att dela med sig av är välkomna att hjälpa till! Du måste dock skapa ett konto först.

Användarhandledning

Skrivandeprocessen

Att skriva på en wiki är annorlunda jämfört med att skriva i Word. I många avseenden primitivare, men på andra sätt bättre. Du kan inte se formattering (fetstil, länkar etc) medans du skriver. Å andra sidan kan flera människor gemensamt redigera en text utan att behöva skicka filer fram och tillbaka.

 • Du styr din text, men du har inte ensamrätt till den. Andra får göra tillägg i dina kommentarer, och du får (ska!) göra tillägg i andras om du ser något som kan förbättras. Känner du att du behöver motivera ändringen, skriv något på diskussionssidan. Korrigering av stav- och grammatikfel behöver inte motiveras.
 • Sträva efter att hela tiden ha texten i ett acceptabelt skick. Det är OK att texten är i ett halvfärdigt skick medans du redigerar, men när du är klar för dagens ska texten gå att läsa av en utomstående och inte vara direkt förvirrande eller missvisande. Bästa sättet att lyckas med detta är förmodligen att ta en paragraf i taget.
 • Sträva efter att låta texten växa fram på ett sånt sätt att du hela tiden är nöjd med den. Börja med det viktigaste först.
 • Skrivandet sker i det öppna, och det du skriver kan direkt ses av hela världen. Alla kan också komma att kommentera det du skriver på diskussionssidan.

Stilguide

Att kommentera lagtext

 • Skriv kort. Försök hela tiden att tighta till språket. Det finns visserligen oändligt med utrymme, men läsaren har inte oändigt med tid. Inte du heller - det är bättre att du skriver grunda kommentarer till tio paragrafer, än att du skriver en avhandling om en. Skriv korta meningar. Stryk uttryck som inte tillför information.
 • Skriv informellt. Du talar inte till dina medstudenter eller examinatorer, utan till dina föräldrar, syskon och vänner utanför Juridicum. Men tänk på att informellt och vagt inte är samma sak - din text ska vara så precis som möjligt.
 • Skriv tydligt och definitivt. En juriståkomma är att dölja resonemang bakom generaliserande fraser, "såvitt känt har ingen dömts för", "i allmänhet faller x in under begreppet y". Försök vara mer rakt på sak - "ingen har dömts för", "x faller in under begreppet y".
 • Skriv inte bara om lagtexten, fast med fler/egna ord. Den faktiska lagtexten finns bredvid din kommentar, och kommer läsas först, innan din kommentar. Försök att svara på den/de frågor som lagtexten väcker.
 • Gör hänvisningar till lagrum, rättsfall och framförallt begrepp när detta hjälper till att förstå texten. Lagrum och rättsfall kan du skriva rakt upp och ner i texten ("12 kap. 34 §", "NJA 2008 s 423"), begrepp måste du länka med hjälp av [[dubbelhakar]].
 • Länka gärna till annan information, framförallt myndighetsinformation, i texten som ett sätt för den intresserade att ta reda på mer. Inkludera tillräckligt mycket information för att en efterföljande skribent ska förstå vilken information du avser, med tanke på att länkar tyvärr ofta ändras. Exempelvis kan dessa länkar vara lämpliga i ärvdabalkens avsnitt om bouppteckning och dödsboanmälan:
= 20 kap. =

Skatteverket har gett ut
[http://www.skatteverket.se/blanketterbroschyrer/broschyr/info/461.4.39f16f103821c58f680007861.html
en broschyr (SKV 461)] som beskriver hur en bouppteckning ska göras. 

== 20 kap. 8 § ==

Skatteverket tillhandahåller
[http://www.skatteverket.se/blanketterbroschyrer/blankett/info/4600.4.39f16f103821c58f680006692.html
en blankett (SKV 4600)] för att upprätta bouppteckning. 
 • Hänvisa inte till litteratur för triviala påståenden -- det är inte nödvändigt och gör texten rörig. Sträva efter att få texten att stå på egna ben. Måste du källhänvisa, gör det i en kommentar. Detta hjälper personen som redigerar din text efter dig, men håller själva texten ren. Exempel:
Begreppet "skriftligt" omfattar e-post, men inte SMS
<!-- Magnusson Sjöberg & Westman, Studiematerial Rättsinformatik HT 2008, s 36 -->
 • Alla paragrafer måste inte kommenteras. Satsa på att förklara de sammanhang och begrepp som inte framgår direkt av texten.
 • Sätt in enskilda paragrafer i ett sammanhang. I vilket sammanhang behöver man bry sig om den här paragrafen? I ett sådant sammanhang, vilken är nästa paragraf man ska titta på?
 • Läsaren är en motiverad privatperson, inte nödvändigtvis juridiskt utbildad, som vill lösa ett problem. Försök ge läsaren tillräckligt med information för att avgöra om lagtexten överhuvudtaget är relevant för dennes problem.
 • Utnyttja att detta är en wiki. Skapa en sida för varje större begrepp du använder ("legalitetsprincipen", "dubbelbestraffningskriteriet", "res judicata" osv), och hänvisa till dessa sidor i din löpande kommentarstext.
 • Kategorisera lagen som helhet, eller bara enstaka kapitel, i rättsområden. Exempel: [[Kategori:Straffrätt]]

Att beskriva begrepp

 • Försök använda begrepp som används som sökord i rättsfallen (hellre "legalitetsprincipen" än "legalitetsgrundsatsen")
 • På begreppsidor kan det vara mer lämpligt att hänvisa till litteratur i löpande text. Exempel: <ref>Leijonhufvud/Wennberg, Straffansvar, s 22 ff</ref>. Skapa en lista av hänvisningar längst ner på sidan med <references/>
 • Kategorisera varje begrepp i ett eller flea rättsområden


Var ska jag börja?

Det är bäst att börja med det du har mest lust att skriva om. Men för att nyttomaximera, kommentera de lagar som är mest efterfrågade. I oktober såg det ut såhär (antal hämtningar under hela månaden.

Brottsbalken 4477
Jordabalken 2149
Lag om anställningsskydd 1700
Föräldrabalken 1450
Rättegångsbalken 1432
Socialtjänstlag 1394
Avtalslagen 1324
Ärvdabalken 1148
Äktenskapsbalken 1128
Sekretesslagen 1119
Bostadsrättslagen 941
Lag om straff för vissa trafikbrott 865
Medbestämmandelagen 827
Konsumentköplag 809
Köplag 778
Aktiebolagslagen 721
Upphovsrättslagen 693
Sambolag 637
Skadeståndslag 607
Hälso- och sjukvårdslag 557

På samma sätt, börja med att beskriva de begrepp som oftast används som sökord i rättsfallen. Här är de vanligast förekommande begreppen:

392 "Skadestånd"
305 "Brottspåföljd"
288 "Konkurs"
212 "Anställningsskydd"
175 "Förhandsbesked"
156 "Ersättning"
149 "Utmätning"
149 "Inkomst av näringsverksamhet"
143 "Rattfylleri"
139 "Preskription"
138 "Talerätt"
138 "Kollektivavtal"
128 "Resning"
123 "Avskedande"
121 "Mervärdesskatt"
119 "Rättshjälp"
115 "Hyra"
113 "Uppsägning"
111 "Miljöfarlig verksamhet"
108 "Utvisning"

--Staffan 30 oktober 2008 kl. 22.27 (UTC)