Skillnad mellan versioner av "Lagen.nu:Deltagarportalen"

Hoppa till navigering Hoppa till sök
imported>Staffan
imported>Staffan
Rad 1: Rad 1:
Det finns inte så mycket här än. Det är tidiga dagar för wikiprojektet. Just nu håller jag på att kommentera [sfs/1962:700|BrB], när det är klart vet jag mer om hur det här borde funka. Men här är några idéer. Det finns tre sorters sidor som måste skrivas; lagkommentarer, rättsfallskommentarer och begreppsbeskrivningar.
+
Välkommen till Lagen.nu:s wikiprototyp. Det här är ett verktyg för att skapa kommentarer till lagtexter (och i förlängningen en komplett jurist-wiki). Alla som har juridisk kunskap att dela med sig av är välkomna att hjälpa till! Du måste dock skapa ett konto först.
  
= Att kommentera lagtext =  
+
__TOC__
 +
 
 +
= Användarhandledning =
 +
 
 +
 
 +
 
 +
= Skrivandeprocessen =
 +
 
 +
Att skriva på en wiki är annorlunda jämfört med att skriva i Word. I många avseenden primitivare, men på andra sätt bättre. Du kan inte se
 +
formattering (fetstil, länkar etc) medans du skriver. Å andra sidan kan flera människor gemensamt redigera en text utan att behöva skicka
 +
filer fram och tillbaka.
 +
 
 +
* Du styr din text, men du har inte ensamrätt till den. Andra får göra tillägg i dina kommentarer, och du får (ska!) göra tillägg i andras om du ser något som kan förbättras. Känner du att du behöver  motivera ändringen, skriv något på diskussionssidan. Korrigering av stav- och grammatikfel behöver inte motiveras.
 +
 
 +
* Sträva efter att hela tiden ha texten i ett acceptabelt skick. Det är OK att texten är i ett halvfärdigt skick medans du redigerar, men när du är klar för dagens ska texten gå att läsa av en utomstående och inte vara direkt förvirrande eller missvisande. Bästa sättet att lyckas med detta är förmodligen att ta en paragraf i taget.
 +
 
 +
* Sträva efter att låta texten växa fram på ett sånt sätt att du hela tiden är nöjd med den. Börja med det viktigaste först.
 +
 
 +
* Skrivandet sker i det öppna, och det du skriver kan direkt ses av hela världen. Alla kan också komma att kommentera det du skriver på diskussionssidan.
 +
 
 +
= Stilguide =
 +
 
 +
== Att kommentera lagtext ==
  
 
* Skriv inte bara om lagtexten, fast med fler/egna ord. Den faktiska lagtexten finns bredvid din kommentar, och kommer läsas först, innan din kommentar. Försök att svara på den/de frågor som lagtexten väcker.
 
* Skriv inte bara om lagtexten, fast med fler/egna ord. Den faktiska lagtexten finns bredvid din kommentar, och kommer läsas först, innan din kommentar. Försök att svara på den/de frågor som lagtexten väcker.
* Var kortfattad. Det finns visserligen oändligt med utrymme, men läsaren har inte oändigt med tid. Inte du heller - det är bättre att du skriver grunda kommentarer till tio paragrafer, än att du skriver en avhandling om en. Skriv korta meningar. Stryk uttryck som inte tillför information.
+
 
 +
* Skriv kort och informellt. Du talar inte till dina medstudenter eller examinatorer, utan till dina föräldrar, syskon och vänner utanför Juridicum. Men tänk på att ''informellt'' och ''vagt'' inte är samma sak - din text ska vara så precis som möjligt.
 +
 
 +
* Skriv tydligt och definitivt. En juriståkomma är att dölja  resonemang bakom generaliserande fraser, ''"såvitt känt har ingen dömts för"'', ''"i allmänhet faller x in under begreppet y"''. Försök vara mer rakt på sak - ''"ingen har dömts för"'', ''"x faller in under begreppet y"''.
 +
 
 +
* Gör hänvisningar till lagrum, rättsfall och framförallt begrepp när detta hjälper till att förstå texten. Lagrum och rättsfall kan du skriva rakt upp och ner i texten ("12 kap. 34 §", "NJA 2008 s 423"), begrepp måste du länka med hjälp av <nowiki>[[dubbelhakar]]</nowiki>.
 +
 
 +
* Länka gärna till annan information, framförallt myndighetsinformation, i texten som ett sätt för den intresserade att ta reda på mer. Inkludera tillräckligt mycket information för  att en efterföljande skribent ska förstå vilken information du avser, med tanke på att länkar tyvärr ofta ändras. Exempelvis kan dessa länkar vara lämpliga i  ärvdabalkens avsnitt om bouppteckning och dödsboanmälan:
 +
 
 +
<nowiki>
 +
= 20 kap. =
 +
 +
Skatteverket har gett ut
 +
[http://www.skatteverket.se/blanketterbroschyrer/
 +
broschyr/info/461.4.39f16f103821c58f680007861.html
 +
en broschyr (SKV 461)] som beskriver hur en bouppteckning
 +
ska göras. 
 +
 +
== 20 kap. 8 § ==
 +
 +
Skatteverket tillhandahåller
 +
[http://www.skatteverket.se/blanketterbroschyrer/
 +
blankett/info/4600.4.39f16f103821c58f680006692.html
 +
en blankett (SKV 4600)] för att upprätta
 +
bouppteckning.
 +
</nowiki>
 +
 
 +
* Källhänvisningar till stöd för dina uttalanden är inte nödvändigt och gör texten rörig. Sträva efter att få texten att stå på egna ben. Måste du källhänvisa, gör det i en kommentar. Detta hjälper personen som redigerar din text efter dig, men håller själva texten ren. Exempel:
 +
 
 +
Begreppet "skriftligt" omfattar e-post, men inte SMS
 +
<!-- Magnusson Sjöberg & Westman, Studiematerial
 +
Rättsinformatik HT 2008, s 36 -->
 +
 
 +
* Skriv kort. Försök hela tiden att tighta till språket.  Det finns visserligen oändligt med utrymme, men läsaren har inte oändigt med tid. Inte du heller - det är bättre att du skriver grunda kommentarer till tio paragrafer, än att du skriver en avhandling om en. Skriv korta meningar. Stryk uttryck som inte tillför information.
 +
 
 +
* Alla paragrafer måste inte kommenteras. Satsa på att förklara de sammanhang och begrepp som inte framgår direkt av texten.
 +
 
 
* Sätt in enskilda paragrafer i ett sammanhang. I vilket sammanhang behöver man bry sig om den här paragrafen? I ett sådant sammanhang, vilken är nästa paragraf man ska titta på?
 
* Sätt in enskilda paragrafer i ett sammanhang. I vilket sammanhang behöver man bry sig om den här paragrafen? I ett sådant sammanhang, vilken är nästa paragraf man ska titta på?
 +
 
* Läsaren är en motiverad privatperson, inte nödvändigtvis juridiskt utbildad, som vill lösa ett problem. Försök ge läsaren tillräckligt med information för att avgöra om lagtexten överhuvudtaget är relevant för dennes problem.
 
* Läsaren är en motiverad privatperson, inte nödvändigtvis juridiskt utbildad, som vill lösa ett problem. Försök ge läsaren tillräckligt med information för att avgöra om lagtexten överhuvudtaget är relevant för dennes problem.
 +
 
* Utnyttja att detta är en wiki. Skapa en sida för varje större begrepp du använder ("legalitetsprincipen", "dubbelbestraffningskriteriet", "res judicata" osv), och hänvisa till dessa sidor i din löpande kommentarstext. Se nedan.
 
* Utnyttja att detta är en wiki. Skapa en sida för varje större begrepp du använder ("legalitetsprincipen", "dubbelbestraffningskriteriet", "res judicata" osv), och hänvisa till dessa sidor i din löpande kommentarstext. Se nedan.
 +
 
* Hänvisa inte till litteratur för triviala påståenden.  
 
* Hänvisa inte till litteratur för triviala påståenden.  
* Kategorisera lagen som helhet, eller bara enstaka kapitel, i rättsområden. Exempel: <nowiki>[[rättsområde::Straffrätt]]</nowiki>
 
 
= Att kommentera rättsfall =
 
  
* Koncentrera dig på att lägga till lämpliga sökord (utöver de som redan finns i rättsfallet) och "smeknamn" ("sjöboden", "lingonpulp", "solvalla" osv)
+
* Kategorisera lagen som helhet, eller bara enstaka kapitel, i rättsområden. Exempel: <nowiki>[[Kategori:Straffrätt]]</nowiki>
  
= Att beskriva begrepp =  
+
== Att beskriva begrepp ==
  
 
* Försök använda begrepp som används som sökord i rättsfallen (hellre "legalitetsprincipen" än "legalitetsgrundsatsen")
 
* Försök använda begrepp som används som sökord i rättsfallen (hellre "legalitetsprincipen" än "legalitetsgrundsatsen")
* Hänvisa till litteratur där så är lämpligt, i löpande text. Exempel: <nowiki><ref>Leijonhufvud/Wennberg, Straffansvar, s 22 ff</ref></nowiki>. Skapa en lista av hänvisningar längst ner på sidan med <nowiki><references/></nowiki>
+
* På begreppsidor kan det vara mer lämpligt att hänvisa till litteratur i löpande text. Exempel: <nowiki><ref>Leijonhufvud/Wennberg, Straffansvar, s 22 ff</ref></nowiki>. Skapa en lista av hänvisningar längst ner på sidan med <nowiki><references/></nowiki>
* Kategorisera varje begrepp i ett rättsområde eller flera.
+
* Kategorisera varje begrepp i ett eller flea rättsområden
* Ange synonymer. Exempel: <nowiki>[[synonym::Legalitetsgrundsatsen]]</nowiki>. Ange motsvarande/relaterade latinska uttryck. Exempel: <nowiki>[[latin::Nulla poena sine lege]]</nowiki>
 
 
 
  
  
Rad 28: Rad 84:
 
Det är bäst att börja med det du har mest lust att skriva om. Men för att nyttomaximera, kommentera de lagar som är mest efterfrågade. I oktober såg det ut såhär (antal hämtningar under hela månaden.
 
Det är bäst att börja med det du har mest lust att skriva om. Men för att nyttomaximera, kommentera de lagar som är mest efterfrågade. I oktober såg det ut såhär (antal hämtningar under hela månaden.
 
{|
 
{|
  | [[/sfs/1962:700|Brottsbalken]]                        || 4477
+
  | [[SFS/1962:700|Brottsbalken]]                        || 4477
 
  |-
 
  |-
  | [[/sfs/1970:994|Jordabalken]]                        || 2149
+
  | [[SFS/1970:994|Jordabalken]]                        || 2149
 
  |-  
 
  |-  
  | [[/sfs/1982:80|Lag om anställningsskydd]]            || 1700
+
  | [[SFS/1982:80|Lag om anställningsskydd]]            || 1700
 
  |-
 
  |-
  | [[/sfs/1949:381|Föräldrabalken]]                      || 1450
+
  | [[SFS/1949:381|Föräldrabalken]]                      || 1450
 
  |-
 
  |-
  | [[/sfs/1942:740|Rättegångsbalken]]                    || 1432
+
  | [[SFS/1942:740|Rättegångsbalken]]                    || 1432
 
  |-
 
  |-
  | [[/sfs/2001:453|Socialtjänstlag]]                    || 1394
+
  | [[SFS/2001:453|Socialtjänstlag]]                    || 1394
 
  |-
 
  |-
  | [[/sfs/1915:218|Avtalslagen]]                        || 1324
+
  | [[SFS/1915:218|Avtalslagen]]                        || 1324
 
  |-
 
  |-
  | [[/sfs/1958:637|Ärvdabalken]]                        || 1148
+
  | [[SFS/1958:637|Ärvdabalken]]                        || 1148
 
  |-
 
  |-
  | [[/sfs/1987:230|Äktenskapsbalken]]                    || 1128
+
  | [[SFS/1987:230|Äktenskapsbalken]]                    || 1128
 
  |-
 
  |-
  | [[/sfs/1980:100|Sekretesslagen]]                      || 1119
+
  | [[SFS/1980:100|Sekretesslagen]]                      || 1119
 
  |-
 
  |-
  | [[/sfs/1991:614|Bostadsrättslagen]]                  || 941
+
  | [[SFS/1991:614|Bostadsrättslagen]]                  || 941
 
  |-
 
  |-
  | [[/sfs/1951:649|Lag om straff för vissa trafikbrott]] || 865
+
  | [[SFS/1951:649|Lag om straff för vissa trafikbrott]] || 865
 
  |-
 
  |-
  | [[/sfs/1976:580|Medbestämmandelagen]]                || 827
+
  | [[SFS/1976:580|Medbestämmandelagen]]                || 827
 
  |-
 
  |-
  | [[/sfs/1990:932|Konsumentköplag]]                    || 809
+
  | [[SFS/1990:932|Konsumentköplag]]                    || 809
 
  |-
 
  |-
  | [[/sfs/1990:931|Köplag]]                              || 778
+
  | [[SFS/1990:931|Köplag]]                              || 778
 
  |-
 
  |-
  | [[/sfs/2005:551|Aktiebolagslagen]]                    || 721
+
  | [[SFS/2005:551|Aktiebolagslagen]]                    || 721
 
  |-
 
  |-
  | [[/sfs/1960:729|Upphovsrättslagen]]                  || 693
+
  | [[SFS/1960:729|Upphovsrättslagen]]                  || 693
 
  |-
 
  |-
  | [[/sfs/2003:376|Sambolag]]                            || 637
+
  | [[SFS/2003:376|Sambolag]]                            || 637
 
  |-
 
  |-
  | [[/sfs/1972:207|Skadeståndslag]]                      || 607
+
  | [[SFS/1972:207|Skadeståndslag]]                      || 607
 
  |-
 
  |-
  | [[/sfs/1982:763|Hälso- och sjukvårdslag]]            || 557
+
  | [[SFS/1982:763|Hälso- och sjukvårdslag]]            || 557
 
|}
 
|}
  
 
På samma sätt, börja med att beskriva de begrepp som oftast används som sökord i rättsfallen. Här är de vanligast förekommande begreppen:
 
På samma sätt, börja med att beskriva de begrepp som oftast används som sökord i rättsfallen. Här är de vanligast förekommande begreppen:
 
  
 
{|
 
{|
  |    392|| "Skadestånd"
+
  |    392|| "[[Skadestånd]]"
 
  |-
 
  |-
  |    305|| "Brottspåföljd"
+
  |    305|| "[[Brottspåföljd]]"
 
  |-
 
  |-
  |    288|| "Konkurs"
+
  |    288|| "[[Konkurs]]"
 
  |-
 
  |-
  |    212|| "Anställningsskydd"
+
  |    212|| "[[Anställningsskydd]]"
 
  |-
 
  |-
  |    175|| "Förhandsbesked"
+
  |    175|| "[[Förhandsbesked]]"
 
  |-
 
  |-
  |    156|| "Ersättning"
+
  |    156|| "[[Ersättning]]"
 
  |-
 
  |-
  |    149|| "Utmätning"
+
  |    149|| "[[Utmätning]]"
 
  |-
 
  |-
  |    149|| "Inkomst av näringsverksamhet"
+
  |    149|| "[[Inkomst av näringsverksamhet]]"
 
  |-
 
  |-
  |    143|| "Rattfylleri"
+
  |    143|| "[[Rattfylleri]]"
 
  |-
 
  |-
  |    139|| "Preskription"
+
  |    139|| "[[Preskription]]"
 
  |-
 
  |-
  |    138|| "Talerätt"
+
  |    138|| "[[Talerätt]]"
 
  |-
 
  |-
  |    138|| "Kollektivavtal"
+
  |    138|| "[[Kollektivavtal]]"
 
  |-
 
  |-
  |    128|| "Resning"
+
  |    128|| "[[Resning]]"
 
  |-
 
  |-
  |    123|| "Avskedande"
+
  |    123|| "[[Avskedande]]"
 
  |-
 
  |-
  |    121|| "Mervärdesskatt"
+
  |    121|| "[[Mervärdesskatt]]"
 
  |-
 
  |-
  |    119|| "Rättshjälp"
+
  |    119|| "[[Rättshjälp]]"
 
  |-
 
  |-
  |    115|| "Hyra"
+
  |    115|| "[[Hyra]]"
 
  |-
 
  |-
  |    113|| "Uppsägning"
+
  |    113|| "[[Uppsägning]]"
 
  |-
 
  |-
  |    111|| "Miljöfarlig verksamhet"
+
  |    111|| "[[Miljöfarlig verksamhet]]"
 
  |-
 
  |-
  |    108|| "Utvisning"
+
  |    108|| "[[Utvisning]]"
 
  |}
 
  |}
 
 
  
 
--[[Användare:Staffan|Staffan]] 30 oktober 2008 kl. 22.27 (UTC)
 
--[[Användare:Staffan|Staffan]] 30 oktober 2008 kl. 22.27 (UTC)

Versionen från 27 februari 2009 kl. 20.47

Välkommen till Lagen.nu:s wikiprototyp. Det här är ett verktyg för att skapa kommentarer till lagtexter (och i förlängningen en komplett jurist-wiki). Alla som har juridisk kunskap att dela med sig av är välkomna att hjälpa till! Du måste dock skapa ett konto först.

Användarhandledning

Skrivandeprocessen

Att skriva på en wiki är annorlunda jämfört med att skriva i Word. I många avseenden primitivare, men på andra sätt bättre. Du kan inte se formattering (fetstil, länkar etc) medans du skriver. Å andra sidan kan flera människor gemensamt redigera en text utan att behöva skicka filer fram och tillbaka.

 • Du styr din text, men du har inte ensamrätt till den. Andra får göra tillägg i dina kommentarer, och du får (ska!) göra tillägg i andras om du ser något som kan förbättras. Känner du att du behöver motivera ändringen, skriv något på diskussionssidan. Korrigering av stav- och grammatikfel behöver inte motiveras.
 • Sträva efter att hela tiden ha texten i ett acceptabelt skick. Det är OK att texten är i ett halvfärdigt skick medans du redigerar, men när du är klar för dagens ska texten gå att läsa av en utomstående och inte vara direkt förvirrande eller missvisande. Bästa sättet att lyckas med detta är förmodligen att ta en paragraf i taget.
 • Sträva efter att låta texten växa fram på ett sånt sätt att du hela tiden är nöjd med den. Börja med det viktigaste först.
 • Skrivandet sker i det öppna, och det du skriver kan direkt ses av hela världen. Alla kan också komma att kommentera det du skriver på diskussionssidan.

Stilguide

Att kommentera lagtext

 • Skriv inte bara om lagtexten, fast med fler/egna ord. Den faktiska lagtexten finns bredvid din kommentar, och kommer läsas först, innan din kommentar. Försök att svara på den/de frågor som lagtexten väcker.
 • Skriv kort och informellt. Du talar inte till dina medstudenter eller examinatorer, utan till dina föräldrar, syskon och vänner utanför Juridicum. Men tänk på att informellt och vagt inte är samma sak - din text ska vara så precis som möjligt.
 • Skriv tydligt och definitivt. En juriståkomma är att dölja resonemang bakom generaliserande fraser, "såvitt känt har ingen dömts för", "i allmänhet faller x in under begreppet y". Försök vara mer rakt på sak - "ingen har dömts för", "x faller in under begreppet y".
 • Gör hänvisningar till lagrum, rättsfall och framförallt begrepp när detta hjälper till att förstå texten. Lagrum och rättsfall kan du skriva rakt upp och ner i texten ("12 kap. 34 §", "NJA 2008 s 423"), begrepp måste du länka med hjälp av [[dubbelhakar]].
 • Länka gärna till annan information, framförallt myndighetsinformation, i texten som ett sätt för den intresserade att ta reda på mer. Inkludera tillräckligt mycket information för att en efterföljande skribent ska förstå vilken information du avser, med tanke på att länkar tyvärr ofta ändras. Exempelvis kan dessa länkar vara lämpliga i ärvdabalkens avsnitt om bouppteckning och dödsboanmälan:

= 20 kap. = Skatteverket har gett ut [http://www.skatteverket.se/blanketterbroschyrer/ broschyr/info/461.4.39f16f103821c58f680007861.html en broschyr (SKV 461)] som beskriver hur en bouppteckning ska göras. == 20 kap. 8 § == Skatteverket tillhandahåller [http://www.skatteverket.se/blanketterbroschyrer/ blankett/info/4600.4.39f16f103821c58f680006692.html en blankett (SKV 4600)] för att upprätta bouppteckning.

 • Källhänvisningar till stöd för dina uttalanden är inte nödvändigt och gör texten rörig. Sträva efter att få texten att stå på egna ben. Måste du källhänvisa, gör det i en kommentar. Detta hjälper personen som redigerar din text efter dig, men håller själva texten ren. Exempel:
Begreppet "skriftligt" omfattar e-post, men inte SMS
 
 • Skriv kort. Försök hela tiden att tighta till språket. Det finns visserligen oändligt med utrymme, men läsaren har inte oändigt med tid. Inte du heller - det är bättre att du skriver grunda kommentarer till tio paragrafer, än att du skriver en avhandling om en. Skriv korta meningar. Stryk uttryck som inte tillför information.
 • Alla paragrafer måste inte kommenteras. Satsa på att förklara de sammanhang och begrepp som inte framgår direkt av texten.
 • Sätt in enskilda paragrafer i ett sammanhang. I vilket sammanhang behöver man bry sig om den här paragrafen? I ett sådant sammanhang, vilken är nästa paragraf man ska titta på?
 • Läsaren är en motiverad privatperson, inte nödvändigtvis juridiskt utbildad, som vill lösa ett problem. Försök ge läsaren tillräckligt med information för att avgöra om lagtexten överhuvudtaget är relevant för dennes problem.
 • Utnyttja att detta är en wiki. Skapa en sida för varje större begrepp du använder ("legalitetsprincipen", "dubbelbestraffningskriteriet", "res judicata" osv), och hänvisa till dessa sidor i din löpande kommentarstext. Se nedan.
 • Hänvisa inte till litteratur för triviala påståenden.
 • Kategorisera lagen som helhet, eller bara enstaka kapitel, i rättsområden. Exempel: [[Kategori:Straffrätt]]

Att beskriva begrepp

 • Försök använda begrepp som används som sökord i rättsfallen (hellre "legalitetsprincipen" än "legalitetsgrundsatsen")
 • På begreppsidor kan det vara mer lämpligt att hänvisa till litteratur i löpande text. Exempel: <ref>Leijonhufvud/Wennberg, Straffansvar, s 22 ff</ref>. Skapa en lista av hänvisningar längst ner på sidan med <references/>
 • Kategorisera varje begrepp i ett eller flea rättsområden


Var ska jag börja?

Det är bäst att börja med det du har mest lust att skriva om. Men för att nyttomaximera, kommentera de lagar som är mest efterfrågade. I oktober såg det ut såhär (antal hämtningar under hela månaden.

Brottsbalken 4477
Jordabalken 2149
Lag om anställningsskydd 1700
Föräldrabalken 1450
Rättegångsbalken 1432
Socialtjänstlag 1394
Avtalslagen 1324
Ärvdabalken 1148
Äktenskapsbalken 1128
Sekretesslagen 1119
Bostadsrättslagen 941
Lag om straff för vissa trafikbrott 865
Medbestämmandelagen 827
Konsumentköplag 809
Köplag 778
Aktiebolagslagen 721
Upphovsrättslagen 693
Sambolag 637
Skadeståndslag 607
Hälso- och sjukvårdslag 557

På samma sätt, börja med att beskriva de begrepp som oftast används som sökord i rättsfallen. Här är de vanligast förekommande begreppen:

392 "Skadestånd"
305 "Brottspåföljd"
288 "Konkurs"
212 "Anställningsskydd"
175 "Förhandsbesked"
156 "Ersättning"
149 "Utmätning"
149 "Inkomst av näringsverksamhet"
143 "Rattfylleri"
139 "Preskription"
138 "Talerätt"
138 "Kollektivavtal"
128 "Resning"
123 "Avskedande"
121 "Mervärdesskatt"
119 "Rättshjälp"
115 "Hyra"
113 "Uppsägning"
111 "Miljöfarlig verksamhet"
108 "Utvisning"

--Staffan 30 oktober 2008 kl. 22.27 (UTC)