Skillnad mellan versioner av "Lagen.nu:Deltagarportalen"

Hoppa till navigering Hoppa till sök
imported>Staffan
(Ny sida: Det finns inte så mycket här än. Det är tidiga dagar för wikiprojektet. Just nu håller jag på att kommentera [sfs/1962:700|BrB], när det är klart vet jag mer om hur det här borde ...)
 
imported>Staffan
Rad 1: Rad 1:
Det finns inte så mycket här än. Det är tidiga dagar för wikiprojektet. Just nu håller jag på att kommentera [sfs/1962:700|BrB], när det är klart vet jag mer om hur det här borde funka. Men här är några idéer.  
+
Det finns inte så mycket här än. Det är tidiga dagar för wikiprojektet. Just nu håller jag på att kommentera [sfs/1962:700|BrB], när det är klart vet jag mer om hur det här borde funka. Men här är några idéer. Det finns tre sorters sidor som måste skrivas; lagkommentarer, rättsfallskommentarer och begreppsbeskrivningar.
  
 
= Att kommentera lagtext =  
 
= Att kommentera lagtext =  
Rad 7: Rad 7:
 
* Sätt in enskilda paragrafer i ett sammanhang. I vilket sammanhang behöver man bry sig om den här paragrafen? I ett sådant sammanhang, vilken är nästa paragraf man ska titta på?
 
* Sätt in enskilda paragrafer i ett sammanhang. I vilket sammanhang behöver man bry sig om den här paragrafen? I ett sådant sammanhang, vilken är nästa paragraf man ska titta på?
 
* Läsaren är en motiverad privatperson, inte nödvändigtvis juridiskt utbildad, som vill lösa ett problem. Försök ge läsaren tillräckligt med information för att avgöra om lagtexten överhuvudtaget är relevant för dennes problem.
 
* Läsaren är en motiverad privatperson, inte nödvändigtvis juridiskt utbildad, som vill lösa ett problem. Försök ge läsaren tillräckligt med information för att avgöra om lagtexten överhuvudtaget är relevant för dennes problem.
* Utnyttja att detta är en wiki. Skapa en sida för varje större begrepp du använder ("legalitetsprincipen", "dubbelbestraffningskriteriet", "res judicata" osv), och hänvisa till dessa sidor i din löpande kommentarstext. Försök använda begrepp som används som sökord i rättsfallen (hellre "legalitetsprincipen" än "legalitetsgrundsatsen")
+
* Utnyttja att detta är en wiki. Skapa en sida för varje större begrepp du använder ("legalitetsprincipen", "dubbelbestraffningskriteriet", "res judicata" osv), och hänvisa till dessa sidor i din löpande kommentarstext. Se nedan.
 +
* Hänvisa inte till litteratur för triviala påståenden.
 +
* Kategorisera lagen som helhet, eller bara enstaka kapitel, i rättsområden. Exempel: <nowiki>[[rättsområde::Straffrätt]]</nowiki>
 +
 
 +
= Att kommentera rättsfall =
 +
 
 +
* Koncentrera dig på att lägga till lämpliga sökord (utöver de som redan finns i rättsfallet) och "smeknamn" ("sjöboden", "lingonpulp", "solvalla" osv)
  
 
= Att beskriva begrepp =  
 
= Att beskriva begrepp =  
 +
 +
* Försök använda begrepp som används som sökord i rättsfallen (hellre "legalitetsprincipen" än "legalitetsgrundsatsen")
 +
* Hänvisa till litteratur där så är lämpligt, i löpande text. Exempel: <nowiki><ref>Leijonhufvud/Wennberg, Straffansvar, s 22 ff</ref></nowiki>. Skapa en lista av hänvisningar längst ner på sidan med <nowiki><references/></nowiki>
 +
* Kategorisera varje begrepp i ett rättsområde eller flera.
 +
* Ange synonymer. Exempel: <nowiki>[[synonym::Legalitetsgrundsatsen]]</nowiki>. Ange motsvarande/relaterade latinska uttryck. Exempel: <nowiki>[[latin::Nulla poena sine lege]]</nowiki>
 +
 +
  
 
= Var ska jag börja? =
 
= Var ska jag börja? =
  
För att nyttomaximera, kommentera de lagar som är mest efterfrågade. I oktober såg det ut såhär (antal hämtningar under hela månaden.
+
Det är bäst att börja med det du har mest lust att skriva om. Men för att nyttomaximera, kommentera de lagar som är mest efterfrågade. I oktober såg det ut såhär (antal hämtningar under hela månaden.
 
{|
 
{|
 
  | [[/sfs/1962:700|Brottsbalken]]                        || 4477
 
  | [[/sfs/1962:700|Brottsbalken]]                        || 4477
Rad 55: Rad 68:
 
  | [[/sfs/1982:763|Hälso- och sjukvårdslag]]            || 557
 
  | [[/sfs/1982:763|Hälso- och sjukvårdslag]]            || 557
 
|}
 
|}
 +
 +
På samma sätt, börja med att beskriva de begrepp som oftast används som sökord i rättsfallen. Här är de vanligast förekommande begreppen:
 +
 +
 +
{|
 +
|    392|| "Skadestånd"
 +
|-
 +
|    305|| "Brottspåföljd"
 +
|-
 +
|    288|| "Konkurs"
 +
|-
 +
|    212|| "Anställningsskydd"
 +
|-
 +
|    175|| "Förhandsbesked"
 +
|-
 +
|    156|| "Ersättning"
 +
|-
 +
|    149|| "Utmätning"
 +
|-
 +
|    149|| "Inkomst av näringsverksamhet"
 +
|-
 +
|    143|| "Rattfylleri"
 +
|-
 +
|    139|| "Preskription"
 +
|-
 +
|    138|| "Talerätt"
 +
|-
 +
|    138|| "Kollektivavtal"
 +
|-
 +
|    128|| "Resning"
 +
|-
 +
|    123|| "Avskedande"
 +
|-
 +
|    121|| "Mervärdesskatt"
 +
|-
 +
|    119|| "Rättshjälp"
 +
|-
 +
|    115|| "Hyra"
 +
|-
 +
|    113|| "Uppsägning"
 +
|-
 +
|    111|| "Miljöfarlig verksamhet"
 +
|-
 +
|    108|| "Utvisning"
 +
|}
 +
 +
 +
 +
--[[Användare:Staffan|Staffan]] 30 oktober 2008 kl. 22.27 (UTC)

Versionen från 30 oktober 2008 kl. 22.27

Det finns inte så mycket här än. Det är tidiga dagar för wikiprojektet. Just nu håller jag på att kommentera [sfs/1962:700|BrB], när det är klart vet jag mer om hur det här borde funka. Men här är några idéer. Det finns tre sorters sidor som måste skrivas; lagkommentarer, rättsfallskommentarer och begreppsbeskrivningar.

Att kommentera lagtext

 • Skriv inte bara om lagtexten, fast med fler/egna ord. Den faktiska lagtexten finns bredvid din kommentar, och kommer läsas först, innan din kommentar. Försök att svara på den/de frågor som lagtexten väcker.
 • Var kortfattad. Det finns visserligen oändligt med utrymme, men läsaren har inte oändigt med tid. Inte du heller - det är bättre att du skriver grunda kommentarer till tio paragrafer, än att du skriver en avhandling om en. Skriv korta meningar. Stryk uttryck som inte tillför information.
 • Sätt in enskilda paragrafer i ett sammanhang. I vilket sammanhang behöver man bry sig om den här paragrafen? I ett sådant sammanhang, vilken är nästa paragraf man ska titta på?
 • Läsaren är en motiverad privatperson, inte nödvändigtvis juridiskt utbildad, som vill lösa ett problem. Försök ge läsaren tillräckligt med information för att avgöra om lagtexten överhuvudtaget är relevant för dennes problem.
 • Utnyttja att detta är en wiki. Skapa en sida för varje större begrepp du använder ("legalitetsprincipen", "dubbelbestraffningskriteriet", "res judicata" osv), och hänvisa till dessa sidor i din löpande kommentarstext. Se nedan.
 • Hänvisa inte till litteratur för triviala påståenden.
 • Kategorisera lagen som helhet, eller bara enstaka kapitel, i rättsområden. Exempel: [[rättsområde::Straffrätt]]

Att kommentera rättsfall

 • Koncentrera dig på att lägga till lämpliga sökord (utöver de som redan finns i rättsfallet) och "smeknamn" ("sjöboden", "lingonpulp", "solvalla" osv)

Att beskriva begrepp

 • Försök använda begrepp som används som sökord i rättsfallen (hellre "legalitetsprincipen" än "legalitetsgrundsatsen")
 • Hänvisa till litteratur där så är lämpligt, i löpande text. Exempel: <ref>Leijonhufvud/Wennberg, Straffansvar, s 22 ff</ref>. Skapa en lista av hänvisningar längst ner på sidan med <references/>
 • Kategorisera varje begrepp i ett rättsområde eller flera.
 • Ange synonymer. Exempel: [[synonym::Legalitetsgrundsatsen]]. Ange motsvarande/relaterade latinska uttryck. Exempel: [[latin::Nulla poena sine lege]]


Var ska jag börja?

Det är bäst att börja med det du har mest lust att skriva om. Men för att nyttomaximera, kommentera de lagar som är mest efterfrågade. I oktober såg det ut såhär (antal hämtningar under hela månaden.

Brottsbalken 4477
Jordabalken 2149
Lag om anställningsskydd 1700
Föräldrabalken 1450
Rättegångsbalken 1432
Socialtjänstlag 1394
Avtalslagen 1324
Ärvdabalken 1148
Äktenskapsbalken 1128
Sekretesslagen 1119
Bostadsrättslagen 941
Lag om straff för vissa trafikbrott 865
Medbestämmandelagen 827
Konsumentköplag 809
Köplag 778
Aktiebolagslagen 721
Upphovsrättslagen 693
Sambolag 637
Skadeståndslag 607
Hälso- och sjukvårdslag 557

På samma sätt, börja med att beskriva de begrepp som oftast används som sökord i rättsfallen. Här är de vanligast förekommande begreppen:


392 "Skadestånd"
305 "Brottspåföljd"
288 "Konkurs"
212 "Anställningsskydd"
175 "Förhandsbesked"
156 "Ersättning"
149 "Utmätning"
149 "Inkomst av näringsverksamhet"
143 "Rattfylleri"
139 "Preskription"
138 "Talerätt"
138 "Kollektivavtal"
128 "Resning"
123 "Avskedande"
121 "Mervärdesskatt"
119 "Rättshjälp"
115 "Hyra"
113 "Uppsägning"
111 "Miljöfarlig verksamhet"
108 "Utvisning"


--Staffan 30 oktober 2008 kl. 22.27 (UTC)