Versionshistorik för "Laga kraft"

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 23 juli 2009 kl. 12.07imported>Daniel Berger 94 byte +94 Begreppsbeskrivning laga kraft