Versionshistorik för "Kronofogdemyndighet"

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 13 augusti 2009 kl. 08.47imported>Quadrigarius 995 byte +995 Skapade sidan med ''''Kronofogdemyndighet''' (KFM) handlägger ärenden enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning samt utmätning enligt [https://lagen.nu/1981:774#K4 4 kap Utsökn…'