Versionshistorik för "Kategori:Offentlig rätt"

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 22 juli 2009 kl. 13.25imported>Staffanm 621 byte +621 Skapade sidan med 'Regler som styr statens och kommunernas organisation och förvaltning. Begreppet Offentlig rätt kan användas i två olika beydelser. Den vanliga, snäva betydelsen avser de [[…'