Versionshistorik för "Kärande"

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 25 juli 2009 kl. 09.29imported>Quadrigarius 176 byte +176 Skapade sidan med ''''Kärande''' är den juridiska beteckningen på den person som väcker talan mot någon i domstol dvs stämmer in någon i ett mål inför domstol. Kategori:Processrätt'