Versionshistorik för "Icke-diskrimineringsprincipen"

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 21 oktober 2009 kl. 09.37imported>Ellinor 310 byte +37
  • nuvarandeföregående 21 oktober 2009 kl. 09.37imported>Ellinor 273 byte +273 Skapade sidan med 'Förbjuder diskriminering av leverantörer på grund av deras nationalitet. En upphandlande myndighet får därför inte ställa krav som bara svenska företag kan klara av eller…'