Fullgörelsetalan

Hoppa till navigering Hoppa till sök

En talan för att få en annan part att fullgöra något.

En fullgörelsetalan väcks av en part (käranden) för att få en annan part (svaranden) att fullgöra något, exempelvis betala pengar enligt skuldebrev eller utge viss egendom. Om talan bifalles blir domen en exekutionstitel.