Forum

Version från den 11 augusti 2009 kl. 18.09 av imported>Staffan (förklaring i första stycket)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En synonym till domstol som ofta används i sammansatta uttryck (forumregel, rätt forum, m.fl.)

Forum är ursprungligen ett latinskt ord som betyder torg.

10 kap. rättegångsbalken anvisar rätt domstol för tvistemål i Sverige. Dessa regler är som huvudregel dispositiva, men av 10 kap. 17 § framgår i vilka fall talan inte får väckas vid annan domstol.