Skillnad mellan versioner av "Formkrav"

Hoppa till navigering Hoppa till sök
imported>Staffan
imported>Staffan
m
 
Rad 3: Rad 3:
 
Vanliga exempel på formkrav är att avtalet ska vara skriftligt, underskrivet eller bevittnat, t.ex då man upprättar ett testamente eller köper fast egendom.
 
Vanliga exempel på formkrav är att avtalet ska vara skriftligt, underskrivet eller bevittnat, t.ex då man upprättar ett testamente eller köper fast egendom.
  
Formkrav som föreskriver att ett avtal ska ingås skriftligen anses allmänt kunna uppfyllas elektroniskt (ett avtal som skickats via epost anses som ett skriftlig avtal). Krav som föreskriver underskrift eller bevittnande kan dock i allmänhet inte uppfyllas elektroniskt. Det förekommer dock att lagstiftningen i dessa fall särskilt godtar [[elektronisk signatur|elektronisk signaturer]], exempelvis i 2 a § revisionslagen (1999:1079). Frågan har utretts i [http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/1980 Ds 2003:39 Formel Formkrav och elektronisk kommunikation]
+
Formkrav som föreskriver att ett avtal ska ingås skriftligen anses allmänt kunna uppfyllas elektroniskt (ett avtal som skickats via epost anses som ett skriftlig avtal). Krav som föreskriver underskrift eller bevittnande kan dock i allmänhet inte uppfyllas elektroniskt. Det förekommer dock att lagstiftningen i dessa fall särskilt godtar [[elektronisk signatur|elektroniska signaturer]], exempelvis i 2 a § revisionslagen (1999:1079). Frågan har utretts i [http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/1980 Ds 2003:39 Formel Formkrav och elektronisk kommunikation]
  
 
[[Kategori:Allmän avtalsrätt]]
 
[[Kategori:Allmän avtalsrätt]]

Nuvarande version från 29 oktober 2009 kl. 16.15

Ett krav som måste vara uppfyllt för att ett formalavtal ska vara bindande.

Vanliga exempel på formkrav är att avtalet ska vara skriftligt, underskrivet eller bevittnat, t.ex då man upprättar ett testamente eller köper fast egendom.

Formkrav som föreskriver att ett avtal ska ingås skriftligen anses allmänt kunna uppfyllas elektroniskt (ett avtal som skickats via epost anses som ett skriftlig avtal). Krav som föreskriver underskrift eller bevittnande kan dock i allmänhet inte uppfyllas elektroniskt. Det förekommer dock att lagstiftningen i dessa fall särskilt godtar elektroniska signaturer, exempelvis i 2 a § revisionslagen (1999:1079). Frågan har utretts i Ds 2003:39 Formel Formkrav och elektronisk kommunikation