Versionshistorik för "Fordran"

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 25 juli 2009 kl. 10.45imported>Staffanm 925 byte +925 Skapade sidan med 'En rätt för en person att få en viss prestation (exempelvis betala pengar) av en annan person. Den person som har rätt att få prestationen kallas vanligen borgenär (al…'