Versionshistorik för "Fastighet"

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 17 juli 2009 kl. 10.56imported>Staffan 473 byte +473 grundläggande begreppsbeskrivning