Versionshistorik för "Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt"

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 22 maj 2010 kl. 20.22imported>Staffan 364 byte +364 Skapade sidan med 'Det fördrag (allmänt förkortat FEUF) som närmare reglerar EU:s befogenheter och institutioner. Det kompletteras av Fördraget om Europeiska Unionen (FEU) == Länkar …'