Skillnad mellan versioner av "E contrario"

Hoppa till navigering Hoppa till sök
imported>Staffan
m
imported>Staffan
m (fylligare inledning)
 
Rad 1: Rad 1:
Motsatsvis tolkning.
+
Motsatsvis tolkning, att genom att se vad som är förbjudet i lagtexten motsatsvis kan sluta sig till vad som är tillåtet.  
 
 
En tolkningsregel som går ut på att man genom att se vad som är förbjudet i lagtexten motsatsvis kan sluta sig till vad som är tillåtet.  
 
  
 
Det är viktigt att komma ihåg att e contrario är en tolkningsmetod som inte alltid kan användas. Förbud kan exempelvis finnas i andra lagar, praxis kan ha fastslagit att en regel inte får tolkas e contrario och detta kan även anges i [[förarbeten]]a till lagen.
 
Det är viktigt att komma ihåg att e contrario är en tolkningsmetod som inte alltid kan användas. Förbud kan exempelvis finnas i andra lagar, praxis kan ha fastslagit att en regel inte får tolkas e contrario och detta kan även anges i [[förarbeten]]a till lagen.

Nuvarande version från 18 november 2009 kl. 23.31

Motsatsvis tolkning, att genom att se vad som är förbjudet i lagtexten motsatsvis kan sluta sig till vad som är tillåtet.

Det är viktigt att komma ihåg att e contrario är en tolkningsmetod som inte alltid kan användas. Förbud kan exempelvis finnas i andra lagar, praxis kan ha fastslagit att en regel inte får tolkas e contrario och detta kan även anges i förarbetena till lagen.

Exempel: "Barn under 12 år får inte komma in i parken." E contrario: Barn över 12 år får komma in i parken.