Diskussion:SFS/1962:700

Version från den 26 november 2009 kl. 21.17 av imported>AlexanderKirk (→‎2 kap. 2 §)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

2 kap. 2 §

Fil:Messagebox critical.png Texten skulle behöva korrigeras enligt följande:

Stämmer begreppsanvändandet? Begreppet "aktiva nationalitetsprincipen" förekommer ytterst sällan vid exv en googlesökning. Begreppet "aktiva personalitetsprincipen" förekommer betydligt oftare, och verkar mera ha den betydelse som begreppet "personalitetsprincipen" har enligt denna kommentar. Se exv SOU 2002:98, avsnitt 2.3.4 och 2.3.5

test

Felrapport

Avser Brottsbalk (1962:700), Kommentarerna till 24:1 Nödvärn, punkt 3 och 4.

Punkt 3 avser Olovliga intrång på enskilda platser som inte är bostäder exempelvis arbetsplatser. Här får nödvärnet endast användas mot den som försöker intränga (jmf begreppet Bar gärning) samt mot den som olovligen har trängt in. För att vara säker på att någon olovligen har trängt in torde krävas en bar gärning från första början. I viss doktrin (Westerlund, Brott och påföljder) tillmäts rekvisitet olovlig i Nödvärn en större betydelse än obehörig i Olaga intrång. Jag ställer mig dock mycket tveksam till att nödvärn kan användas mot beteenden som inte är kriminaliserade.

Personer som man kan misstänka trängt in olovligt får inte avlägsnas med nödvärnsrätt. Nödvärnsrätten gäller inte heller mot den som inträngt lovligt på en plats upplåten för allmänheten (exempelvis butik) och vägrar lämna då platsen övergår till att vara enskild. Se https://lagen.nu/dom/nja/1995s84 . I fallen ovan där rätt till nödvärn saknas får istället polis tillkallas.

Punkt 4 avser enskilda platser som är bostäder, dvs platser byggda för att bo i samtidigt som de används för just boende. Lagstiftaren har sannolikt ansett att hemfriden har ett större skyddsvärde och risken att "fel person" blir utsläng är obeffintlig. Därför får även de som inträngt lovligt avlägsnas med stöd av nödvärnsrätt ur bostäder förutsatt att de först blir tillsagda att lämna.

Jag känner inte till några publicerade hovrättsfall och HD prövningar saknas helt. När det gäller doktrin så finns inte mycket att finna i kommentarerna till BrB. Jag minns dock att Annika Noree skrivit några rader om detta men jag kan inte dra mig till minnes i vilken bok.

Vill du/ni bolla frågan är ni välkomna att höra av er på adress enligt nedan:

mikael.bron@bya.se