Diskussion:Grundläggande beslut om slutlig skatt

Version från den 6 mars 2010 kl. 10.59 av imported>Staffan
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Förslag

Fil:Edit add.png Texten skulle behöva kompletteras med följande information:

Så snart som möjligt efter det att en skattskyldig verksamhet startat skall skatte och avgiftsanmällan sändas till skatteverket.

Skatteverket registrerar för dennes räkning ett skattekonto.

Så snart skatteverket registrerat den skattskyldige och tilldelat denne ett skattekonto skall skatteverket sända ut en deklarationsblankett.

Deklarationen skall vara åter hos skatteverket inom den tid som föreskrivs i skattebetalningslagen.

Därefter fattar skatteverket ett grundläggande beslut. Deklarationen kan / skall redovisas retroaktivt från det att verksamheten påbörjar redovisningsskyldig verksamhet.

Betalningsansvaret inträder dock enligt 16 Kap 6§ SBL , d.v.s på den skattedag som infaller närmast efter det att 90 dagar gått från datum då skatteverket fattar grundbeslutet.

Du är således skyldig att deklarera retroaktivt, men du kan aldrig bli betalningsskyldig eller betalningsansvarig som företrädare retroaktivt. ( Retroaktivitetsförbudet i 2 Kap 10§ 2 st regeringsformen får anses gälla ställföreträdarens betalningsansvar enligt 12 Kap 6 § skattebetalningslagen).

Vad som ovan sagts gäller alla grundläggande beslut.

Vid fusion eller övertag av verksamhet inträder betalningsskyldighet för det övertagande bolaget först när skatteverket genom ett formellt beslut avregistrerat det absorberade eller övertagna bolagets verksamhet och avregistrerat detta bolags skulder.

När en skattskyldigs ansvar inträder för skatter och avgifter styrs således av skatteverkets faktiska handläggning. Den skattskyldige kan således inte drabbas av omständigheter utanför dennes kontroll vad gäller skattskyldighet.

Skatteverket kan inte heller kräva den skattskyldige med hänvisning till en tidigare förfallodag med hänvisning till annan lagstiftning, om skatteverket är orsak till att ett beskattningsbeslut dröjer.