Diskussion:Fåmansbolag

Version från den 22 april 2010 kl. 07.17 av imported>Staffan
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Förslag

Fåmansföretag Det finns två sätt att bedöma om ett aktiebolag räknas som ett fåmansföretag. Det ena utgår från antalet ägare i företaget ( huvudregeln ) medan den andra är oberoende av antalet delägare ( specialregel ). Även utländska juridiska personer som är jämförliga med svenska aktiebolag kan vara fåmansföretag. Huvudregel Med fåmansföretag avses, enligt huvudregeln, aktiebolag där fyra eller färre delägare äger aktier som motsvarar mer än hälften av rösterna i företaget. Vid bedömningen av hur många personer som äger del i företaget ska personer som ingår i samma krets av närstående anses som en person. I den s.k. närståendekretsen ingår följande personer ( se fi gur ) : far- och morföräldrar, föräldrar, make, barn och barns make, syskon, syskons make och barn. Med barn menas även styvbarn och fosterbarn. Med makar jämställs även personer som ingått registrerat partnerskap. Vidare jämställs med makar även de som är sammanboende och som har eller har haft gemensamt barn eller tidigare varit gifta. Eftersom en krets av närstående räknas som en person kan den faktiska ägarkretsen i ett fåmansföretag i praktiken vara mycket stor. Närståendekretsen Far- Far- Mor- Morfar mor far mor Far Mor Make Syskon Delägare Make Barn Barn Make Barn Barn Make Specialregel ( oberoende av antal delägare ) Med fåmansföretag avses även företag där näringsverksamheten är uppdelad på olika verksamheter som är oberoende av varandra. Det krävs då att en person genom sitt aktieinnehav, avtal eller på liknande sätt har den faktiska bestämmanderätten över en sådan verksamhetsgren och självständigt kan förfoga över dess resultat. Undantag Aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (eller en motsvarande marknad utanför EES) räknas inte som fåmansföretag. Privat- Definitioner bostadsföretag omfattas inte heller av reglerna för fåmansföretag.

Den där texten är tagen från skatteverkets hemsida. På lagen.nu kan bara läggas ut sådant som du själv skrivit och licensierat under en creative commons-licens (CC-BY-SA). --Staffan Malmgren 22 april 2010 kl. 07.17 (UTC)