Diskussion:Bilinspektör

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bilinspektör (FÖRSLAG)

Fil:Edit add.png Texten skulle behöva kompletteras med följande information:

Bilinspektör är förodnad av Rikspolistyrelsen att utföra

  1. flygande inspektion av fordon som anträffas i trafik
  2. utfärda föreläggande eller körförbud för fordon, som inte är i föreskrivet skick
  3. kontroll av fordons lastsäkring (förstängning, surrning etc.)på sätt som föreskrifterna säger
  4. kontroll av färdskrivare i fordon, som ska ha sådan utrustning. Kontroller får utföras både hos fordon i trafik och i företag, som har fordon som ska ha färdskrivare. På motsvarande sätt får bilinspektör utföra kontroller av taxameter i forodon som ska ha sådan utrustning
  5. provkörning i anslutning till inspektioner och kontroller.

I samband med kontroller enligt ovan får bilinspektör stoppa fordon för att genomföra kontroll. Bilinspektör har också rätt till tillträde till slutna utrymmen för att kunna fullgöra kontroller, exempelvis brister i utrustning eller säkring av last. För att erhålla förordnande som bilinspektör krävs goda förkunskaper om fordon och fordons utrustning samt godkännande efter genomförd särskild utbildning anordnad av Rikspolisstyrelsen. Bilinspektörer finns hos samtliga Polismyndigheter. Kontrollverksamheten bedrivs nästa uteslutande i särskilda arbetsgrupper där polismän och bilinspektörer samarbetar. Bilinspektörerna utgör också en resurs för Polismyndigheterna vid tekniska undersökningar t.ex. för att utreda om brister hos ett fordon kan ha orsakat eller bidragit till en trafikolyckas uppkomst.

(Se även Fordonslag (2002:574) --Staffan Malmgren 22 mars 2012 kl. 08.41 (CET))