Diskussion:Övergång av verksamhet

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Förslag

Fil:Edit add.png Texten skulle behöva kompletteras med följande information:

Skulle vara passande att ha med denna text:

rådets direktiv 77/187/EEG av den 14 februari 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag:

Det är denna som ersätter §6b i LAS som upphörde 2006.