Versionshistorik för "Dödning"

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 30 september 2009 kl. 18.54imported>Erica 461 byte +461 Skapade sidan med 'Innebär att en handling förklaras vara utan verkan. Dödande av inteckning (se 22 kap. 10 § jordabalken) innebär att inteckningen som sådan upphör. Dödande av [[pant…'