Colson-principen

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Medlemsstater ska tolka den nationella rätten mot bakgrund av ett EU-direktivs ordalydelse och syfte så att det resultat som avses i art. 288.3 FEUF uppnås.

Colson-principen, även kallad principen om indirekt effekt, beskrivs i fallet von Colson (Mål 14/83).