Bestickning

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Att försöka påverka beslut, gynnande eller utfall genom en muta eller annan s.k. otillbörlig belöning. Kallas även aktiv korruption. Begreppet har en legaldefinition i 17 kap. 7 § brottsbalken. Se även kommentaren till den paragrafen.