Versionshistorik för "Arbetstagarfallet"

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 28 juli 2009 kl. 15.42imported>Daniel Bergerm 144 byte +144 Begreppsbeskrivning "arbetstagarfallet"