Versionshistorik för "Adekvat kausalitet"

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 29 juni 2009 kl. 12.12imported>Staffan 1 223 byte +1 101 Offline-redigering
  • nuvarandeföregående 9 mars 2009 kl. 02.51imported>Staffanm 122 byte +122 Ny sida: Ett orsakssammanhang som är tillräckligt kvalificerat för att kunna grunda ett skadeståndsrättsligt ansvar. {{stub}}