§ 18-fullmakt

Hoppa till navigering Hoppa till sök

En fullmakt som grundar sig enbart på fullmaktsgivarens meddelande till den som erhållit fullmakten.

Sådan fullmakt återkallas genom att fullmaktsgivaren meddelar den som har fått fullmakt att den är återkallad enligt 18 § avtalslagen.