Strikt ansvar

Hoppa till navigering Hoppa till sök

En ansvarstyp som gäller oavsett om en part handlat culpöst eller inte.

Från engelskans "Strict Liability"; om ett kontraktsbrott eller en annan skada inträffar och parten har strikt ansvar, så är denne skadeståndsskyldig oavsett omständigheter. Dock brukar undantag göras för objektiv omöjlighet eller force majeure. Ett exempel på strikt ansvar finns i 19 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

Strikt ansvar innebär att en part ansvarar för skador oavsett om skadan uppkommit genom dennes eget vårdslösa handlande eller någon annans. Rent strikt ansvar innebär att en part svarar för skador oavsett om det finns eget eller annans vårdslösa eller uppsåtliga handlande i grunden.