Kategori:Straffrätt

(Omdirigerad från Straffrätt)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Straffrätten reglerar frågor om brott och straff.

Ett straff är en sanktion som staten med tvångsmakt utövar mot en enskild fysisk person inom ramen för legalitetsprincipen.

Straffrätten är en del av den offentliga rätten i vid mening och har många likheter med förvaltningsrätten, men det är viktigt att skilja på straff och förvaltningsrättsliga sanktionsavgifter.

Ett brott kan även ge civilrättsliga effekter. Om person A misshandlar person B kan detta leda till dels en straffrättslig rättegång där parterna är allmän åklagare, person B (i rollen som målsägande) och person A (i rollen som svarande), dels en civilrättslig rättegång där person B är kärande och person A är svarande.

Men en civilrättslig talan om exempelvis skadestånd lyder under andra processuella och materiella regler.

Straffrättens regler kan delas upp på två olika sätt (med begrepp som är förvirrande lika)

  1. dels i allmän straffrätt och specialstraffrätt
  2. dels i straffrättens allmänna del och straffrättens speciella del.

Ämnets indelning

Allmän straffrätt

Den allmänna straffrätten rör de rättsregler som finns i brottsbalken.

Specialstraffrätt

Specialstraffrätten rör brott som finns reglerade i andra lagar än brottsbalken. Det finns dels lagar som enbart handlar om specialstraffrätt, dels lagar som innehåller enstaka straffbestämmelser.

Straffrättens allmänna del

Straffrättens allmäna del handlar om regler som är gemensamma för alla (eller ett flertal av) brott, exempelvis krav på uppsåt, ansvarsfrihetsgrunder, preskriptionsregler, s.k. osjälvständiga brottsformer och tillämpligheten av svensk lag.

Straffrättens speciella del

Straffrättens speciella del innehåller själva straffbuden, dvs beskrivningarna av brotten med rubricering, rekvisit och straffskala inom såväl brottsbalken som i övriga straffrättsliga bestämmelser.

Straffrättsteori

Eftersom den tillämpade straffrätten innebär att staten använder sitt våldsmonopol mot en enskild är kraven på en korrekt rättstillämpning mycket stora. Det finns en omfattande teoretisk och rättsfilosofisk diskussion kring vad syftet med ett straff är, vilka brottsbestämmelser som är legitima, hur straffet ska mätas i det enskilda fallet, och liknande.

Underkategorier

Denna kategori har följande 4 underkategorier (av totalt 4).