Statistiska centralbyrån

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Statistiska centralbyrån (SCB) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet.

Den ansvarar för officiell statistik och för annan statlig statistik och ska utöver det som följer av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

  1. utveckla, framställa och sprida statlig statistik,
  2. samordna överlämnandet av statistiska uppgifter till internationella organisationer, och
  3. samordna det statliga statistiksystemet enligt förordningen (2007:762) med instruktion för Statistiska centralbyrån.

SCB har ca 1 400 medarbetare. Ungefär 560 personer arbetar i Stockholm och 680 i Örebro. Det finns också 140 fältintervjuare som arbetar runt om i landet. Medelåldern vid SCB är 47 år för både kvinnor och män med en medelanställningstid vid SCB på 16 år enligt myndighetens webbplats.