Standardavtal

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ett avtal där de flesta eller alla bestämmelser är standardiserade av en part eller en organisation

Vanliga exempel på standardavtal är hyresavtal eller försäkringsavtal. Ett standardavtal är en generaliserad konstruktion som ska passa in på många sammanhang, men eftersom de vanligtvis utarbetas av (en representant för) ena sidan kan det skapa obalans i avtalsförhållandet. Praxis säger därför att betungande villkor för den andra parten måste vidtalas av standardavtalstillhandahållaren, och vid bedömning av oklarheter i ett avtal döms vanligtvis till nackdel för denne (oklarhetsregeln), särskilt i konsumentförhållanden (10 § Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden).