Sakframställan

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Den del i en rättegång då parterna (eller deras ombud) redogör för de omständigheter, såväl begrepp::bevisfakta som begrepp::rättsfakta som de anser ska ligga till grund för domen.