SFS/1991:1469

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) kompletterar tryckfrihetsförordningen och utsträcker reglerna för tryckfrihet till att gälla även TV, radio och elektroniska medier (exempelvis Internet)

An unofficial English translation is available at the Riksdag.

1 kap.

1 kap. 9 §

Den s.k. databasregeln innehåller dels ett automatiskt gällande skydd för s.k. massmedieföretag (redaktioner m.fl. som nämns i lagtexten) i första stycket, dels ett "frivilligt" skydd för alla andra (andra stycket). Det frivilliga skyddet kan vem som helst ansöka om hos Radio- och TV-verket. Om verket godkänner ansökan utfärdas ett "utgivningsbevis för databas".