SFS/1988:870

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) är en lag som kompletterar socialtjänstlagen när den som ska vårdas inte frivilligt medverkar till behandling.

Beslut om tvångsvård kan då beslutas av förvaltningsrätt enligt 5 § LVM.

Socialnämnden får enligt 13 § LVM besluta att en missbrukare omedelbart skall omhändertas, om

  1. det är sannolikt att missbrukaren kan beredas vård med stöd av denna lag, och
  2. länsrättens beslut om vård inte kan avvaktas på grund av att missbrukaren kan antas få sitt hälsotillstånd allvarligt försämrat, om han eller hon inte får omedelbar vård.

Har socialnämnden beslutat om omedelbart omhändertagande, skall beslutet enligt 15 § LVM utan dröjsmål och senast dagen efter beslutet underställas länsrätten.