SFS/1982:670

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Namnlagen rör ärenden om anmälan och ändring av för-, mellan- och efternamn. Skatteverket är den myndighet som har hand om dessa ärenden.

Se även Skatteverkets information om namn och namnändring.

34 §

I Skatteverkets praxis har tidigare ansetts att det är "uppenbart inte lämpligt" att en man tar ett förnamn som traditionellt bärs av kvinnor, eller vice versa. Begäran om sådana namnändringar har därför inte godkänts. Genom regeringsrättens dom i mål 2893-09, meddelad 28 september 2009 har denna praxis ändrats, så att sådana namnändringar numera godkänns.

Se även Skatteverkets pressmeddelande.