SFS/1974:152

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Regeringsformen (RF) är den mest grundläggande av de fyra grundlagarna. Dess femton kapitel innehåller principer för statsskicket, en katalog över medborgerliga fri- och rättigheter, regler för hur regering, riksdag och övriga myndigheter ska arbeta, samt regler för dessas kompetens.

An unofficial English translation is available at The Riksdag (NB: This translation is based on an older version of the constitution)

2 kap.

2 kap. 15 §

Expropriationslagen innehåller bestämmelser om hur ersättningen bestäms

2 kap. 16 §

Upphovsrättslagen är den lag som här avses.

2 kap. 17 §

Rennäringslagen är den lag som avses i andra stycket.